Sa oled siin

TJA algatas menetluse Kohtla-Järvel aset leidnud vingumürgistuse juhtumi uurimiseks

TJA algatas menetluse 18.09.2018 Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Sõpruse tn kortermajas aset leidnud vingumürgistuse juhtumi asjaolude välja selgitamiseks. Päästjad tuvastasid korteri vannitoas kõrge vingugaasi kontsentratsiooni ning majast evakueeriti kokku 13st korterist 21 inimest. Kõikides kontrollitud korterites puudusid vingugaasiandurid. Kuni probleemide kõrvaldamiseni on keelatud selles kortermajas kütmiseks ja vee soojendamiseks gaasi kasutada.

Lisaks on TJA kohustanud korteriühistut tellima kõik vajalikud gaasipaigaldise tehnilise seisundi kontrollid, et tuvastada puudused ja need likvideerida.

TJA 19.09.2018 tehtud paikvaatlusel selgus, et korteris, kus toimus õnnetus, oli gaasiseade paigaldatud nõuetele mittevastavalt ning paigaldaja ei olnud vastava pädevusega spetsialist. Lisaks selgus, et gaasiseade oli jäetud korstnaga ühendamata. Sellises olukorras oli õnnetuse juhtumine minutite küsimus, sest põlemisjääkidel ning vingugaasil ei olnud võimalik väljuda korstna kaudu ja see levis vannituppa. Enne gaasiseadme kasutusele võtmist tuleb alati lasta teha audit, et veenduda, kas kõik on nõuetele vastav ja ohutu. Antud juhul oli ka audit tegemata.

Ka varasemad TJA kontrollide tulemused näitavad, et kodutarbija gaasipaigaldistega seotud probleemide ning õnnetusjuhtumite peamiseks põhjuseks on just omavolilised (ümber)ehitus- ja seadmetööd ilma pädevaid spetsialiste kaasamata. Isetegemise käigus on ruumide planeeringut ning tehnosüsteeme valesti muudetud nii, et gaasil ei ole põlemiseks piisavalt õhku ning tekib vingugaas, mis levib väljatõmbe asemel eluruumidesse. Isetegevusega tekitavad inimesed oma eluruumidesse väga ohtlikke tingimusi.

Korteris asuva gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga korteriomanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.

Gaasitöid (projekteerimine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, remontimine) võib teha üksnes eripädevusega isik, kelle kohta leiab infot majandustegevuse registrist (https://mtr.mkm.ee/). Info gaasitööde tegijate ning kodutarbija gaasiohutuse kohta laiemalt on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.tja.ee/et/gaasiohutuse-meelespea

TJA paneb inimestele südamele, et õnnetuste ärahoidmiseks:

  • ära tee kunagi gaasitöid ise (ka gaasikatla või -boileri paigaldamine on gaasitöö)
  • lase oma gaasiseadmeid pädeval isikul regulaarselt kontrollida ja hooldada
  • ära kasuta töötava gaasiseadmega samal ajal sundventilatsiooniseadmeid (nt köögikubu), see häirib gaasiseadme tööd
  • paigalda vingugaasiandur, see on kohustuslik alates 01. jaanuarist 2018