Sa oled siin

TTJA ja TTÜ kontrollisid avalike hoonete ventilatsioonisüsteemide tööd viiruse leviku piiramiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ) kontrollisid tänavu jaanuaris 35 mitteeluhoone ventilatsioonisüsteemide seadistust Tallinnas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Valitud hooned olid nii koolid, lasteaiad, kaubanduskeskused kui ka spordihooned, enim kõrvalekaldeid esines ventilatsiooni laiendatud kasutusaegade täitmisel.

 

Kontrollide eesmärgiks oli hinnata majandus- ja taristuministri määrusega nr 8 kehtestatud ventilatsioonisüsteemide nõuete täitmist viiruseleviku perioodil. Määrus on leitav Riigiteatajast. Kontrollide tulemused näitasid, et kõige rohkem kõrvalekaldeid oli ventilatsiooni laiendatud kasutusaegade täitmisel ehk ei olnud täidetud nõue, mille kohaselt ventilatsioonisüsteem peab avalikus hoones töötama täisvõimsusel 2 tundi enne ja 2 tundi pärast hoone kasutuse aega, st enne hoone avamist ja pärast hoone sulgemist. Lisaks esines spordi- ja kaubandushoonetes mõningatel juhtudel retsirkulatsiooni kasutust ehk siseõhu hoonest välja tõmbamisel selle osaline suunamine tagasi hoonesse, mis ei ole määruse järgi lubatud. Puuduste kohta jagati selgitusi ja soovitusi kohapeal, kuidas parandada ventilatsioonisüsteemide tööd.

TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik märkis, et üldiselt olid õhuvahetuse nõuded kontrollitavates hoonetes täidetud. „Kokkuvõtvalt saab öelda, et hoonetes, kus on soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, on õhuvahetuse nõuded üldiselt täidetud,“ resümeeris ta. „Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ventilatsioonisüsteemide käidu ehk töötamise ajale. Kuid viiruse leviku maksimaalseks piiramiseks tuleb ka nõuetekohase ventilatsiooniga hoonetes täiendavalt hoida distantsi ja kanda maski.“
 
Professor Jarek Kurnitski tõdes, et teatud hoonete ventilatsioonisüsteemide mõõdistused on tehtud juba üle 15 aasta tagasi ning sellistes hoonetes oleks vajalik kordusmõõdistus koos süsteemide puhastamise ja tasakaalustamisega.
 
Kuna jaanuaris toimunud projekti käigus kontrolliti hoonetes mehaaniliste ventilatsioonisüsteemide tööd, ei andnud antud projekt ülevaadet, milline olukord valitseb loomuliku ventilatsiooniga hoonetes. Veebruaris ja märtsis jätkab TTJA koolide ja lasteaedade õhuvahetuse ülevaatusi, arvestades sealjuures Vabariigi Valitsuse poolt seatud piiranguid ning laiendades fookust üle-eestiliselt. Lisaks mehaanilistele ventilatsioonisüsteemidele laiendatakse järelevalvet ka loomuliku ventilatsiooniga hoonetele.
 

  • TTJA on koostanud juhendi mitteelamute ventilatsioonisüsteemide käitamiseks, mis on leitav siin (752.31 KB, PDF).
  • Koolide ja lasteaedade ventilatsiooni käitamise teabeleht on leitav siit (445.98 KB, PDF).