Sa oled siin

TTJA keelas Rae Kivitehasel betoonmüürikivide müümise kolmeks kuuks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 6. septembril ettekirjutuse Rae Kivitehas OÜ-le, millega kehtestas tootele „Magna reaplokk 190 hall“ müügikeelu kolmeks kuuks või kuni on tõendatud, et tooted vastavad nõuetele.

2. oktoobril 2018 alustas TTJA Rae Kivitehas OÜ suhtes järelevalvemenetlust, et välja selgitada betoonmüürikivide Magna Plokk 190x190x390/60 nõuetele vastavust. Menetluse tulemused näitasid, et testimiseks võetud proovid ei vasta tootja poolt deklareeritud nõuetele. Ettekirjutusega kohustati esitama TTJA-le nimekiri ettevõtjatest, kellele on kive turustatud. Tänaseks on TTJA-l teada hooned, kus on kasutatud betoonmüürikive Magna Plokk 190x190x390/60 ning hoonete ehitajaid on teavitatud.

Tänavu augustis võttis TTJA järelkontrolli raames katsetamiseks Rae Kivitehase OÜ poolt toodetud betoonmüürikivid Magna reaplokk 190 hall. Katsetulemused näitasid, et testimiseks võetud betoonmüürikivid tootmiskuupäevaga 03.06.2019 ei vasta tootja poolt deklareeritud survetugevusele. 

Kuivõrd Magna sarja müürikivid on mõeldud kasutamiseks ka kandvates seintes, siis on ehitiste mehaanilise stabiilsuse ja ohutuse seisukohast äärmiselt oluline, et müürikivide tegelikud omadused vastaksid deklareeritule. Seepärast keelas TTJA toote Magna reaplokk 190 hall müümise kolmeks kuuks, Rae Kivitehasel on kohustus teha selgeks tootmiskuupäevaga 03.06.2019 müürikive juba ostnud isikud ja ehitised, kus neid betoonmüürikive on kasutatud kandvates konstruktsioonides ning korraldada nimetatud partii tagasikutsumine. Lisaks peab Rae Kivitehas OÜ vajadusel rakendama parandusmeetmeid, kui toodet Magna reaplokk 190 hall tootmiskuupäevaga 03.06.2019 on kasutatud kandvas konstruktsioonis.

Juhul kui mõni tarbija on kasutanud nimetatud betoonmüürikive kandvas konstruktsioonis, palume ühendust võtta Rae Kivitehasega. Täiendavate küsimuste või betoonmüürikivide tagastamisel tekkinud probleemide korral kirjutage palun info@ttja.ee.