Sa oled siin

TTJA kontrollis juunist oktoobrini üle Eesti alkoholi ja tubaka väljapanekut

1. juunil jõustusid alkoholi väljapanekupiirangud, mis kohustavad paigutama alkohoolsed joogid kaupluses teistest kaupadest eraldi ning piirama alkoholi nähtavust väljastpoolt müügikohta. Muudatuste eesmärk on vähendada ennekõike haavatavamate sihtrühmade – laste ja alkoholisõltlaste vältimatut kokkupuudet alkoholiga.

„Kehtiva nõude järgi peavad alkohoolsed joogid ja nende väljapanek olema paigutatud kõikidest teistest kaupades eraldi. Alkohoolsed joogid tuleb müügisaalis paigutada nii, et tarbija ei puutuks teisi kaupu valides vältimatult kokku alkohoolsete jookidega,“ selgitab TTJA kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis juunist oktoobrini üle Eesti jaekaubanduse müügikohtasid (toidupoed, tanklad vms), et saada ülevaade turuolukorrast alkohoolsete jookide väljapanekule kehtestatud piirangute kinnipidamisest kauplejate poolt. Kokku kontrolliti alkohoolsete jookide väljapanekut 173 kaupluses, neist nõuded olid täidetud 99 kaupluses. 

Siiski selgus kontrolli käigus, et osade kauplejate ümberkorraldused ei taganud kehtivate nõuete täitmist parimal võimalikul viisil. „Kauplustes, kus alkohoolsete jookide väljapaneku nõuded olid endiselt täitmata, juhtisime kaupleja tähelepanu tuvastatud puudustele ning selgitasime kauplejale kehtivaid nõudeid,“ lisab Valgus. Peamised rikkumised seisnesid selles, et alkohoolsed joogid ei olnud eraldatud muudest kaupadest, alkohoolsed joogid olid nähtavad jaekaubanduse müügikohta sisenemisel, alkohoolsed joogid on nähtavad kassas (s.h iseteenindus) kaupade eest tasumisel.

Lisaks kontrollis amet ka tubakatoodete väljapanekut, kuivõrd 1. juulist jõustusid muudatused ka tubakaseaduses, mille kohaselt on keelatud tubakatoote või tubakatootega seonduva toote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine jaekaubanduse müügikohas. Juulist oktoobrini külastasid TTJA teenistujad 116 jaekaubanduse müügikohta üle Eesti. „Tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti kauplejad järgivad tubakaseaduse nõudeid. Tubakatoodete ja tubakatootega seonduva toote väljapaneku nõuete rikkumise tuvastasime vaid kuues kaupluses,“ võtab Valgus kontrolli tulemused kokku.

2020. aastal karmistuvad tubakatoodete müügireeglid veelgi. Alates 20. maist 2020 kaovad Euroopa Liidu turult täielikult mentooliga sigaretid.

Amet jätkab jaekaubanduse müügikohtades alkohoolsete jookide ning tubakatoodete ja tubakatootega seonduva toote väljapaneku nõuete täitmise osas järelevalvelist tegevust. Selleks, et kauplejatele alkoholiseaduse nõudeid selgitada ja tagada nende ühesugune mõistmine, koostas amet kauplejatele soovitusliku juhendi, mis käsitleb kauplejate peamisi küsimusi. 

Alkohoolsete jookude väljapaneku juhendiga saab tutvuda TTJA kodulehel  (PDF)