Sa oled siin

TTJA tegi Aidu tuulepargi arendajale ettekirjutuse eemaldada tuulikult labad

tuulik

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tegi Aidu tuulepargi arendajale ettekirjutuse eemaldada püstitatud tuulikult labad.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 10. veebruaril Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet. 

TTJA on alates 2019. aasta märtsist läbi viinud Aidu tuulepargi osas põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt Kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega. Kaitseväe eelhoiatussüsteemi toimimise seisukohalt on jätkuvalt kriitilise tähtsusega, et riigikaitse eelhoiatussüsteemide töövõime oleks tagatud. „Menetluse käigus on saanud selgeks, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat. Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tuleb tuuliku nr 5 küljest maha võtta selle labad,“ sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

TTJA on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜ-ga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teostada ainult tuulikute ohutust tagavaid töid. „TTJA on käinud pidevalt kohapeal olukorda hindamas ning paraku tuvastanud, et hoolimata TTJA seatud ehitustegevuse keelust, täiendavatest hoiatustest ning sunniraha rakendamisest, on arendaja ehituskeelu ajal jätkanud ehitustöödega, mis seisnevad tuuliku edasi ehitamises, mitte ainult ohutuse tagamises,“ selgitab olukorda Kati Tamtik. Lisaks näitavad märgid, et arendaja teeb ettevalmistusi tuuliku käivitamiseks.

10.09.2019 tegi TTJA ettekirjutuse, millega keelas Aidu tuulepargis püsitatud tuulikute nr 4 ja 5 ehitamise. Arendaja kaebas ettekirjutuse kohtusse, kuid 3.02.2020 toimunul kohtuistungil võttis Eleon Green OÜ kaebuse tagasi. See tähendab, et TTJA poolt tehtud varasem ehitustegevuse peatamise ettekirjutus oli kehtiv ning seda ei ole võimalik enam vaidlustada. Eile tehtud ettekirjutusega on endiselt keelatud Aidu tuuliku nr 4 ja 5 edasi ehitamine viisil, mis on vastuolus Kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud lahendusega. „Riigi huvide kaitsmine on valitsusasutuste ülesanne ning antud olukorras on tuulikute ehitustegevusega seatud ohtu riigi julgeolek. TTJA roll ohutusasutusena ongi sellises situatsioonis sekkuda,“ põhjendab TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Taustainfo: Aidu tuulepargi teemaplaneeringu ja Kaitseministeeriumi kooskõlastuse alusel on lubatud Aidu tuuleparki arendajal püstitada olemasolevast maapinnast kuni 185 m kõrgused Vestas V112 tuulikud. Eleon Green OÜ on asunud Aidu tuuleparki püstitama aga orienteeruvalt 200 m kõrguseid väidetavalt Eleon 3M116 tüüpi tuulikuid, mille alla rajatud ca 20 m kõrgused killustikukuhjad, kuid mille kohta arendajal puudub nõuetekohane dokumentatsioon. Kokku on tuuliku nr 4 ja 5 kogukõrgus olemasolevast maapinnast 220 m. Planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas ning seetõttu on tuulikute lubatud parameetrite järgmine olulise tähtsusega. Lisaks on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.