Sa oled siin

TTJA tuletab jaanipäeva eel meelde, et õhkbatuutidega teenust pakkudes peab olema tagatud ohutus

õhkbatuut

Viimastel aastatel on väga populaarne erinevatel suveüritustel pakkuda lastele õhkbatuudil hüppamist. 
Et hüppamine oleks ohutu, tuletab Amet meelde õhkbatuudi paigaldamise ja kasutamise põhinõuded: 

  • õhkbatuudi paigaldamisel ja kasutamisel järgi alati kõiki tootja juhiseid;
  • õhkbatuut kinnita korralikult kõigist (nii ülemistest kui alumistest) batuudi küljes olevatest kinnituskohtadest;
  • paigalda batuut tasasele pinnasele, kus ei ole teravaid esemeid, oksi jne ning eemale suurtest puudest, elektriliinidest;
  • ära kasuta batuuti vihma ja tugeva tuulega;
  • ära koorma batuuti üle - batuudile võib minna hüppama vaid niipalju lapsi, kui tootja on sinna hüppama lubanud. Reeglid vanuse, pikkuse ja hüppajate arvu kohta on tootja seadnud ohutuse tagamiseks;
  • taga batuudil hüppajate üle alati täiskasvanu järelevalve, et koheselt reageerida tekkinud probleemidele (ootamatu batuudi tühjenemine, tugev tuul, vihm jne) ja kontrollida batuudil hüppamise reeglite järgimist;

Lapsevanemal soovitame avalikul üritusel jälgida, millistele batuutidele nad lapsed hüppama lubavad - näiteks kas õhkbatuut on igast küljest kinnitatud, millisele pinnasele on õhkbatuut paigaldatud, kas batuut on märgatavalt ülekoormatud.

Rohkem teavet õhkbatuutide ohutu kasutamise kohta leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel asuvast teenuse pakkujale mõeldud meelespeast (PDF) või interneti leheküljelt ostatargalt.ee