Sa oled siin

Lõhkematerjalid ja pürotehnilised tooted

Tehnilise Järelevalve Amet teeb riiklikku järelevalvet lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemise nõuete täitmise üle.


Lisaks Tehnilise Järelevalve Ametile teevad valdkonnas järelevalvet:

  • Politsei- ja Piirivalveamet- lõhkematerjali ja pürotehnilise toote vedude üle avalikult kasutataval teel, lõhkematerjali käitlemiskoha valverežiimi üle ning pürotehnilise toote kasutamise, võõrandamise nõuete ja pürotehnilise toote müügikohale sätestatud nõuete üle
  • Päästeamet- lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemise koha tuleohutusele kehtestatud nõuete täitmise kontroll
  • Tarbijakaitseamet- Pürotehniliste toodete turujärelevalve sh võõrandamise nõuete täitmine
  • Maksu- ja Tolliamet-  järelevalve lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kolmandast riigist sisseveole ja kolmandasse riiki väljaveole ning teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist toomisele kehtestatud nõuete täitmise üle