Sa oled siin

Raudtee infrastruktuuri kasutustasu

Infrastruktuuri kasutustasu alates 2017/2018 liiklusgraafikuperioodist


Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.

Alates 2017/2018 liiklusgraafikuperioodist on raudteeinfrastruktuuri kasutustasu metoodika asendatud uue muutunud metoodikaga, millega võeti siseriiklikkusse õigusesse üle direktiivis 2012/34/EL sätestatud kasutustasu arvestamise põhimõtted. Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu juurdepääsu tagavate põhiteenuste, lisateenuste ja juurdepääsu abiteenuste ning kasutustasu sihtotstarbelise ühekordse läbilaskevõimeosa ja teenindusrajatise kasutamise eest ning juurdepääsu tagavatele põhiteenustele lisatasu määratakse majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika alusel.

Metoodika kohaselt kehtestab TJA kasutustasu põhi-, lisa- ja abiteenuse eest ning teenindusrajatiste kasutustasu kehtestab teenindusrajatiste omanik. Uue metoodika kohaselt määratakse kasutustasu terveks liiklusgraafikuperioodiks ning igakuist täpsustamist ei toimu.

2017/2018 liiklusgraafikuperiood algas 10. detsembril 2017.

Liiklusgraafiku-

periood
2017/2018

AS Eesti Raudtee

Põhiteenuste
kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu

Juurdepääsu tagavate põhiteenuste lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisijateveoteenusele

Lisatasu
rahvusvahelisele reisijateveoteenusele

Lisatasu
siseriiklikule kaubaveoteenusele

Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvale või sealt saabuvale kaubaveoteenusele

rong/
km

brutotonn/
km

rong/
km

brutotonn/
km

rong/
km

brutotonn/
km

rong/
km

brutotonn/
km

rong/
km

brutotonn/
km

0,54

0,00168

1,68

0,00193

0,00

0,00

10,81

0,00080

10,81

0,00080

 

Liiklusgraafiku-periood
2017/2018

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu

Juurdepääsu tagavate põhiteenuste lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisijateveoteenusele

Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele

Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele

brutotonn/
km

rong/
km

rong/
km

brutotonn/
km

rong/
km

brutotonn/
km

0,00628

5,23

0,00

0,00

0

0,00000

Kõik tasud on tabelis toodud eurodes