Sa oled siin

Sideturg

Tehnilise Järelevalve Amet teeb elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi. Sellisteks turgudeks on:

  • kõne lõpetamise hulgiteenuse telefonivõrgus
  • kõne lõpetamise hulgiteenus mobiiltelefonivõrgus
  • kohalik juurdepääsu hulgiteenus kindaksmääratud asukohas
  • masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas
  • kvaliteetne juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas

Vajadusel määratleb TJA analüüsitavatel turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja (MTE) ning kehtestab MTEle turuspetsiifilised kohustused ning teeb kohustuste üle järelevalvet.

TJA vaatab läbi mobiilside operaatorite esitatud rändlusteenuste lisatasude rakendamise taotlused ja vajadusel annab loa rändlusteenustel lisatasude rakendamiseks.

TJA lahendab vaidlusi seoses ehitusseadustikus sätestatud kiire sidevõrgu kasutuselevõtu soodustamise meetmete rakendamisega. Meetmed kiire elektroonilise sidevõrgu kasutuselevõtu soodustamiseks on sätestatud ehitusseadustiku peatükis 6 prim

TJA kogub teavet Eesti elektroonilise side turgude arengute kohta, avaldab seda oma veebilehel ja edastab rahvusvahelistele organisatsioonidele (peamiselt BEREC, ITU, OECD, Euroopa Komisjon).