Sa oled siin

Reguleeritavad turud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teostab elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi. Nimetatud spetsiifilised turud on Euroopa Komisjon soovituse kohaselt:

 

  • kõne lõpetamise hulgiteenuse telefonivõrgus
  • kõne lõpetamise hulgiteenus mobiiltelefonivõrgus

       a) kohalik juurdepääsu hulgiteenus kindaksmääratud asukohas

       b) masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas

  • kvaliteetne juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas

Vajadusel määratleb TJA analüüsitavatel turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja (MTE) ning kehtestab MTEle turuspetsiifilised kohustused ning teostab kohustuste üle järelevalvet.