Sa oled siin

Usaldusteenused

Usaldusnimekirjad on olulised komponendid, mis aitavad luua usaldust e-turul tegutsejate seas. Nimekirjad võimaldavad kasutajatel kindlaks teha, milline on usaldusteenuse osutajate ja nende teenuste kvalifitseeritud staatus praegu ja milline on see olnud varem.

Liikmesriikide usaldusnimekirjad peavad sisaldama vähemalt komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/1505 artiklites 1 ja 2 osutatud teavet. Liikmesriigid võivad lisada usaldusnimekirja teavet kvalifitseerimata usaldusteenuse osutajate ja nende kvalifitseerimata usaldusteenuste kohta. Sellisel juhul tuleb selgelt märkida, et need ei ole kvalifitseeritud vastavalt määrusele (EL) nr 910/2014. Liikmesriigid võivad lisada usaldusnimekirja teavet muud liiki riigisiseselt kindlaksmääratud usaldusteenuste kohta kui need, mis on määratletud määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 lõike 16 alusel. Sellisel juhul tuleb selgelt märkida, et need ei ole kvalifitseeritud vastavalt määrusele (EL) nr 910/2014.

Eesti usaldusnimekirja kantud usaldusteenuse osutajad:

  • GuardTime AS
  • SK ID Solutions AS

Täpsema info usaldusteenuste kohta leiate SIIT