Sa oled siin

Prognoositav kasutustasu kuni 2016/2017

Prognoositavad kasutustasud määrab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor põhi-, lisa- ja abiteenuste eest kogu liiklusgraafikuperioodiks kaks kuud enne liiklusgraafikuperioodi algust. 2016/2017 liiklusgraafikuperiood algas 11. detsembril 2016.

Pikemaks kui üheks liiklusgraafikuperioodiks sõlmitava raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingu puhul kooskõlastab Tehnilise Järelevalve Amet raudteeinfrastruktuuri kasutustasu suuruse lepinguga taotletud perioodiks, lähtudes poolte ettepanekutest ja seaduste nõuetest ning võttes arvesse kasutustasu majanduslikku põhjendatust ja konkurentsiolukorda raudteekaubavedude valdkonnas.

Liiklusgraafikuperiood

AS Eesti Raudtee/AS EVR Infra

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

püsikulu (rong/km) muutuvkulu (brutotonn/km) püsikulu (rong/km) muutuvkulu (brutotonn/km)
2005/2006 21,035 kr 0,0157 kr 25,460 kr 0,2156 kr
2006/2007 24,339 kr 0,0247 kr 23,258 kr 0,1775 kr
2007/2008 39,936 kr 0,0289 kr 22,168 kr 0,1695 kr
2008/2009 95,493 kr 0,0644 kr 55,201 kr 0,0961 kr
2009/2010 65,000 kr 0,040 kr 59,960 kr 0,1050 kr
2010/2011 67,4786 kr/4,3127 eurot 0,0515 kr/0,0033 eurot 58,389 kr 0,1117 kr
2011/2012 4,21930 eurot 0,00323 eurot 4,13519 eurot 0,00781 eurot
2012/2013 4,15430 eurot 0,00256 eurot 4,61958 eurot 0,00949 eurot
2013/2014 5,66490 eurot 0,00389 eurot 5,46327 eurot 0,01083 eurot
2014/2015 6,39116 eurot 0,00447 eurot 3,19437 eurot 0,01049 eurot
2014/2015* 6,39116 eurot 0,00447 eurot 3,47645 eurot 0,01061 eurot
2015/2016 6,39116 eurot 0,00447 eurot 3,13071 eurot 0,01101 eurot
2016/2017 6,39000 eurot 0,00447 eurot 3,01640 eurot 0,01082 eurot

*Prognoositud kasutustasu alates 01.06.2015 kuni järgmise liiklusgraafikuperioodi alguseni, so 12.12.2015.