Sa oled siin

Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personal

Vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 22 lg 2 täidab kutset andva organi puudumise korral isikute hindamise ja tõendamise ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet. Nendeks isikuteks on lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja.


Pürotehniku korral on kutseandjaks Eesti Pürotehnikute Liit ning lõhkaja ja lõhkemeistri korral on kutseandjaks Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit.

Lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevuseksami juhendi ja eksamiküsimustiku temaatika leiate SIIT (292.33 KB, PDF)

Lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevuseksami kinnitatud komisjoni koosseisu leiate SIIT (180.35 KB, PDF)