Sa oled siin

Õnnetustest teavitamine

Raudteeseaduse kohaselt on raudtee-ettevõtjal või muu raudteeinfrastruktuuri valdajal kohustus raudteeõnnetustest või vahejuhtumist teatada Tehnilise Järelevalve Ametile.


Õnnetusjuhtumist või tõsisest õnnetusjuhtumist teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile.

Kirjalik teade õnnetusjuhtumi või tõsise õnnetusjuhtumi kohta esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile kolme tööpäeva jooksul ettenähtud vormil.
Teate vorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/4201/4002/MKM_m26_lisa1.pdf (PDF)# (PDF)

Vahejuhtumist teatab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tehnilise Järelevalve Ametile pärast vahejuhtumi põhjuste ja muude asjaolude väljaselgitamist, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul vahejuhtumi toimumisest ettenähtud vormil.
Teate vorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/4201/4002/MKM_m26_lisa2.pdf# (PDF)

Kodanikel on raudtee õnnetusjuhtumitest võimalik Tehnilise Järelevalve Ametit teavitada ka ameti kodulehel rubriigis Teata õnnetusest