Majanduskoostöö talituse teemad

Alates 1. maist on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis uus talitus – majanduskoostöö talitus. Selle talituse peamised ülesanded on järgmised:

Euroopa Liidu ühtse siseturu nelja põhivabaduse rikkumisega seotud vaidluste lahendamise süsteemi SOLVIT töö korraldamine.

SOLVIT-i kaudu saavad nii ettevõtjad, kui ka kodanikud lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise EL-i riigi ametiasutus ei kohalda korrektselt EL-i siseturu õigusakte.

Millal SOLVIT saab aidata?

 • Kui kodaniku või ettevõtja ELi õigusi on rikutud;
 • Kui probleem on piiriülene;
 • Kui õiguste rikkuja on teise liikmesriigi ametiasutus.

Kaebus esitatakse selle riigi SOLVITi keskusele, mille kodanik kaebuse esitaja on või kus ta alaliselt elab. Kaebust saab esitada:

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise siseturu infosüsteemi (IMI) koordineerimine.

Siseturu infosüsteem on Euroopa Komisjoni poolt loodud mitmekeelne ja turvaline veebipõhine vahend, mis võimaldab teabevahetust kõigi ametiasutuste vahel, kes on seotud ELi õiguse praktilise rakendamisega.

Millal IMI kasutatakse?

 • Kui EL-i õigusaktiga on kokkulepitud, et halduskoostööks ja teabe vahetamiseks kasutatakse IMI;
 • Kui järelevalve asutus vajab teavet teise EL-i riigi kodaniku või ettevõtja andmete või kehtivate dokumentide kohta;
 • Hoiatusteadete edastamiseks teise riigi ametiasutustele.

Ligipääs IMI süsteemile

Majandustegevuse registri (MTR) pidamine ja arendamine.

MTR-i ülesanne on võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ja järelevalve teostamist.

MTR-i kaudu saab:

 • Ettevõtja esitada elektroonselt tegevusloa taotlusi
 • Ettevõtja esitada elektroonselt majandustegevusteateid
 • Pädev asutus menetleda tegevuslube
 • Ülevaate kõigist väljastatud tegevuslubadest ja edastatud teadetest
 • Ülevaate ettevõtjale tehtud ettekirjutustest ning majandustegevuse keeldudest

MTR-i kasutajatugi töötab kõigil tööpäevadel telefonil 668 7080 ja e-mailil register@ttja.ee. MTR on kättesaadav siit

Viimati uuendatud 14.05.2021