Riigi toetusega aastal 2021 rajatavad internetiühendused. Toetust annab TTJA väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“ alusel.