TTJA korraldab infopäevad korteriühistutele ja kohalikele omavalitsustele

04.11.2021 | 12:41

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) korraldab 11.-12. novembril koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) veebiseminari vormis infopäevad korteriühistutele ja kohalikele omavalitsustele.
    • Jaga

11. novembril kell 10.00-14.15 toimub kohalike omavalitsuste infopäev, kus eksperdid TTJAst ja MKMist annavad ülevaate olulisematel teemadel ning vastavad ka registreerunud kuulajate küsimustele.


Päevakava:
10:00 – 10:05 Tervitussõnad, kodukord. Aap Andreas Rebas, TTJA 
10:05 – 10:10 Avakõne. Kaur Kajak, TTJA
10:10 – 10:30 Ehitiste ohutuse riiklik järelevalve ning erinevate asutuste pädevuse piirid. Kati Tamtik, TTJA
10:30 – 11:00 Avalikku teenust osutavate hoonete ligipääsetavus – nõuete kontrollimine ehitusprotsessis. Kaido-Allan Lainurm, TTJA
11:00 – 11:15 Ventilatsioonisüsteemide töö COVID-19 olukorras: nõuded, TTJA järelevalve tulemused. Riina Tamm, TTJA
11:15 – 11:30 Raudteeohutus – kohaliku omavalitsuse roll raudteeohutuse tagamisel. Kadi Zavadskis, TTJA 
11:30 – 12:00 PAUS
12:00 – 12:30 Gaasiohutus ja ebaseaduslikud ümberehitustööd korterites. Priit Poschlin/Ingrid Teinemaa, TTJA
12:30 – 13:00 Koostöökohad lõhkematerjaliseaduse, maapõueseaduse ja kemikaaliseaduse valguses. Lauri Kütt, TTJA
13:00 – 13:15 Ehitusseadustiku (EhS) muutmine, lühitutvustus. Teet Kukk, MKM
13:15 – 13:45 Elukeskkonna strateegia ja tühjenemisohus hooned. Raiko Puustusmaa, MKM
13:45 – 14:15 Ehitisregister (EHR) – miks ja mida muutsime? Kuidas parandada valesid andmeid? Taavi Jakobson, MKM

12. novembril kell 10.00-13.55 toimub korteriühistute infopäev, kus eksperdid TTJAst, MKMist ja Päästeametist annavad ülevaate olulisematel teemadel ning vastavad ka registreerunud kuulajate küsimustele.

Infopäev toimub kahes keeles sünkroontõlkega eesti keelest vene keelde!

Päevakord:
10:00 – 10:05 Tervitussõnad, kodukord. Aap Andreas Rebas, TTJA 
10:05 – 10:10 Avakõne. Kaur Kajak, TTJA
10:10 – 10:40 „Renoveerimismaraton“ ehk projekti LIFE IP BUILDEST tutvustamine. Lauri Suu, MKM 
10:40 – 11:10 Konstruktsioonid ja auditeerimine. Kati Tamtik või Valmond Mikli, TTJA
11:10 – 11:20 Ventilatsioon. Riina Tamm, TTJA
11:20 – 11:50 Elektriohutus kortermajas. Meelis Kärt, TTJA 
11:50 – 12:20 Gaasiohutus kortermajas. Priit Poschlin, TTJA
12:20 – 12:40 PAUS
12:40 – 13:00 Tuleohutusnõuded korterelamutes. Jaak Jaanso, Päästeamet
13:00 – 13:20 Millega arvestada korterelamute remondi ja uuendamise käigus? Margo Kubjas, Päästeamet
13:20 – 13:25 Korterelamute elanike kriisiolukordadeks valmisolek. Marju Metsaots, Päästeamet
13:25 – 13:55 Ehitisregister (EHR) – miks ja mida muutsime? Kuidas parandada valesid andmeid? Taavi Jakobson, MKM

Infopäevade otseülekandeid on võimalik vaadata TTJA Facebooki ja YouTube kanalil. Veebiseminaride ajal vastatakse vaid registreerunud kuulajate küsimustele.

Kohalike omavalitsuste infopäeva veebiüritus

Korteriühistute infopäeva veebiüritus


Seminare saab ka hiljem järele vaadata TTJA YouTube kanalil
Kui mõni KÜ või KOV esindaja ei ole kutset saanud, kuid soovib osaleda, palume osalussoovist kirjutada meiliaadressile press@ttja.ee
 

Britt-Heleen Kandimaa

kommunikatsiooni peaspetsialist