TTJA pikendab suvist kampaaniat ja ootab uusi vihjeid ohtlikest ehitistest

08.09.2021 | 10:10

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) algatas suve hakul ohtlike ehitiste kampaania, mille raames on ametile laekunud 177 teadet. Edukat kampaaniat otsustati pikendada ning tähelepanelike kodanike vihjeid ehitistest, mis võivad ohtu põhjustada, oodatakse 26. septembrini.
    • Jaga

TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik tänab kõiki, kes on vihjeid saatnud ning kutsub üles veel julgemalt teavitama: „Meil on hea meel, et suvine kampaania on olnud edukas ja produktiivne, seetõttu otsustasime seda ka pisut pikendada. Väljas on endiselt ilusad ilmad ja inimesed liiguvad ka septembrikuus aktiivselt ringi. Palume jätkuvalt inimestel tähelepanelikult enda kodukohas ja Eestis ringi reisides vaadelda ümbrust ja ehitisi ning selgelt ohtlikku ehitist nähes sellest vähemalt ühe ülevaatliku foto teha ning koos täpsema kirjeldusega meile saata.“

Senini on enim edastatud teateid hoonetest, kus keegi sees ei ela ja mis pole kasutuses (omaniku poolt korrashoid tagamata). Kõige aktiivsemad on olnud Harjumaa, Järvamaa ja Raplamaa teavitajad, palju vihjeid on saabunud ka Tartumaalt ning Ida-Virumaalt.

Ehitised peavad olema ohutud igal ajahetkel, seda ka olukorras, kus neid ei kasutata. Amet ootab teavitusi näiteks ohtlikest hoonetest, millel sisse vajunud katus, lagunenud fassaad, avatud sissepääs; samuti hooldamata mänguväljakutest ning katmata kaevudest või aukudest, kuhu on oht sisse kukkuda. Milliste ehitiste kohta täpsemalt teavitusi saata, saab lugeda TTJA kodulehelt https://ttja.ee/ariklient/ohutus/marka-ohtlikku-ehitist.

Samal lingil asuva veebivormi kaudu saavad ka kõik ohtlikest ehitistest teada anda, teine variant vihjeid saata on meiliaadressile ohtlikehitis@ttja.ee. Teavituse juurde tuleks lisada info ehitise asukohast, ohu kirjeldus ning foto(d) ehitisest.

Tulenevalt ehitusseadustiku (EhS) §-st 130 lg-st 3, on ehitiste kasutusjärgse ohutuse järelevalve TTJA pädevuses. Kuigi suvisele kampaaniale tõmmatakse joon alla, on igasugused vihjed ohtlike ehitiste kohta oodatud ka edaspidi. Vastava info saab edastada igal ajal TTJA üldmeilile info@ttja.ee.

Aap Andreas Rebas

Kommunikatsiooninõunik