Raadiosagedused

Raadiosageduste kasutamist Eestis reguleerib Eesti raadiosagedusplaan.

Raadiosageduste kasutamine Euroopas - EFIS (ERO Frequency Information System)

Ühine Euroopa raadiosageduste kasutamise andmebaas on ette nähtud sideadministratsioonidele ning raadioseadmete tarnijatele, tootjatele ning tavakasutajatele.

EFISi andmebaas pakub võimalust tutvuda sagedusala (9 kHz kuni 275 GHz) kasutamisega konkreetses riigis ning võrrelda seda teiste Euroopa riikidega. Samuti pakub huvi sagedusspektri kasutamise võrdlemine Euroopa Raadiosageduste Plaaniga (ERO Raport 25), mis on aluseks raadiospektri kasutamise harmoniseerimiseks.

EFISe andmebaasist leiab infot ka raadioseadmete kasutamisele kehtestatud nõuetele erinevates riikides ning sageduste jaotusest elektroonilise side teenuste osutamiseks mõeldud üldkasutatavate elektroonilise sidevõrkude operaatoritre vahel. Lisaks sellele on andmebaasi abil kättesaadavad nii rahvuslikud kui ka rahvusvahelised raadiosageduste kasutamise reguleerimisega seotud õigusaktid.

Viimati uuendatud 08.04.2021