Kütteperiood on käes - gaasiseadmed vajavad hooldust!

Tuletame seoses kütteperioodi saabumisega meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida.

Hoolduse õigeaegne tegemata jätmine või vale seadistamine põhjustavad seadme efektiivsuse langemise. Hooldamata gaasiseade ja ummistunud korsten või mittetoimiv ventilatsioon võivad põhjustada ka vingugaasi tekke.

Lisaks vingugaasile on gaasiga seotud probleem hooldamata torustikust märkamatult lekkida võiv gaas, mille lõhna veel tunda ei ole. Kui inimene tunneb juba gaasilõhna, võib tegu olla ohtliku lekkega

Hooldamise käigus tuvastatud lekked tuleb lasta pädeval gaasitööde tegijal kõrvaldada. Gaasiseadme hooldamist ja temaga seotud korstna hooldustöid ei tohi ise teha!

Alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes vingugaasiandur kohustuslik!


Vaata lähemalt: vingugaas.ee