TTJA struktuurimuudatused

Alates 1. aprillist tegutseb ehitus- ja transpordiosakondade liitmise tulemusel uus ehitus- ja raudteeosakond.

Alates 1. maist alustasid tarbimiskeskkonna osakonna asemel tööd 2 osakonda: ettevõtluse osakond ning tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakond. Sellega seoses lisandusid TTJA-le mitmed ülesanded:

  • erinevate kontaktpunktide ülesanded;
  • vaidluste lahendamise süsteemi SOLVIT töö korraldamine;
  • liikmesriikide vahelise siseturu infosüsteemi IMI koordineerimine;
  • majandustegevuse registri pidamine ja arendamine;
  • impordilitsentside ja kvoodilubade väljastamine.
VAATA UUT TTJA STRUKTUURI SIIT.

Alates 1. juulist kaotatakse side- ja meediateenuste talitus ning kõik ametnikud viiakse otse sideosakonna alluvusse. Side- ja meediateenuste talituse juhataja ametikoht koondatakse.