Sideteenused

Sideteenuste valdkonnas on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ülesandeks tagada sideteenuste osutamiseks piisav ja ajakohane raadiosageduste ning telefoninumbrite ressurss ning teostada sidevaldkonna riiklikku järelevalvet.

Samuti jälgime, et turule lastavad raadioseadmed vastaksid nõuetele ning eetrimonitooringu abil kindlustame, et raadiosageduste kasutajad ei tekitaks eetrisse raadiohäireid. Rahvusliku standardiorganisatsioonina on meie ülesandeks Eesti huvide kaitsmine sidevaldkonna standardimisel. Raadiosageduste ja telefoninumbrite kasutamiseks väljastame isikutele vastavad load.

Meile on oluline ka jälgida, et sideettevõtted osutaksid sideteenuseid kvaliteetselt ja töökindlalt, selleks kontrollime ka ise ning avalikustame ülevaateid sideteenuste kvaliteedi kohta. Jälgime, et telefoninumbrid oleks kasutusel nõuetekohaselt ja numbriliikuvuses ei esineks tõrkeid.

Remote video URL

30 aastat tagasi alustas taasiseseisvunud Eesti ühe esimese riigiasutusena tööd riiklik sideregulaator. Aegade jooksul on regulaatoril olnud mitu nime - Sideamet, TJA, TTJA, kuid eesmärgid ja tegevused on olnud samad - soodustada sideteenuste ja võrkude arengut.

Tähtsa juubeliverstaposti puhul avaldab TTJA raamatu, kus kõik 30 aasta jooksul juhtunud sündmused ja arengud on välja toodud. Loe rohkem ja vaata detailselt, kus olime vaid mõnikümmend aastat tagasi ja kuhu oleme täna välja jõudnud.

Viimati uuendatud 11.08.2021