Ohtlikud tooted

Õigus nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid on üks tarbija põhiõigusi. Tooteohutus on üks peamisi prioriteete kogu Euroopa Liidus (EL). Erilist tähelepanu tooteohutusele sunnib pöörama suur EL-i siseturg, kus seoses kaupade vaba liikumisega on võimalus, et ühes riigis müügil olev ohtlik toode liigub kiiresti ka teistesse liikmesriikidesse.

Seetõttu on EL-is olemas kiirhoiatussüsteem RAPEX. Selle süsteemi abil saavad järelevalveasutused ohtlike kaupade kohta infot vahetada, et need võimalikult kiiresti liikmesriikides turult kõrvaldada.

Toodet,  mis ei ole ohutu, ei või turule lasta ega kasutusele võtta. Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgmist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda.

Ka ettevõtjana saad tutvuda RAPEXisse lisatud ohtlike toodetega vaadates nädala ülevaadet või kasutades otsingut just Sulle huvi pakkuvate toodete kohta.

Lisainfo

Vaata Euroopa Komisjoni poolt loodud klippe toodete ohutusest, millist ohtu võivad endast kujutada:

Kuidas valida uut mööblit, mis oleks lastele ohutu ja kuidas vähendada mööbli ümberkukkumise ohtu? Loe soovitusi brošüürist:

Viimati uuendatud 04.02.2021