Surveseadmed

Surveseadmete kasutamise ohutuse tagamiseks teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet riiklikku järelevalvet surveseadmete kasutusele võtmisele, kasutamisele, surveseadmetööle (projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, remontimine), korrashoiule, kaitsevööndis tegutsemisele, turule laskmisele ja auditile kehtestatud nõuete järgimise üle.

Samuti teeme Eestis müügil olevate surveseadmete nõuetekohasuse järelevalvet, millega kontrollime seadme ja selle märgistuse nõuetekohasust ning eestikeelsete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite olemasolu.

Surveseadmetööde tegijate puhul kontrollime majandustegevuse registri registreeringu olemasolu ning personali pädevust ja nende tegevuse nõuetekohasust.

Viimati uuendatud 03.02.2021