Suurettevõtete energiaauditid

Suurettevõtete energiaauditikohustuse kehtestamises leppisid EL liikmesriigid kokku energiasäästu direktiivi vastuvõtmisel kuna nendes ettevõtetes võib energiasääst olla märkimisväärne. Auditi peamine positiivne tulem ettevõtte jaoks peaks olema võimalus leida üles kulutõhusad energiasäästu meetmed.

Kulutõhusus ettevõtte jaoks tähendab, et pärast auditit ja meetme rakendamist kasvab ettevõtte energiatarbimise tõhusus ja parimal juhul saavutatakse ka märkimisväärne energiasääst, mis vähendab ettevõtte kulusid. Mõistlik energiakasutus aitab suurendada ettevõtte kasumlikkust ja energiasäästu teemaga regulaarselt tegelemine aitab viia säästlikku mõtteviisi ka teistesse ettevõtte protsessidesse. 

Kes peavad tegema?

Suurettevõtjaks loetaks ettevõtet kus töötajate arv on üle 250 ning ettevõte täidab ära vähemalt ühe majandusnäitajate kriteeriumi: aastakäive on üle 50 miljoni euro ja/või aasta bilansimaht on üle 43 miljoni euro

Nimekiri ettevõtetest kellel on auditi kohustus asub MKM-i kodulehel SIIN, nimekirja uuendatakse kord aastas, tavaliselt veebruaris-märtsis. Nimekirja kuuluvad ka ettevõtted, kus konsolideerumis nõuetega täidetakse ära suurettevõtte kriteeriumid. 

Energiaauditit ei pea koostama ettevõte, kes on oma ettevõttes rakendanud ISO 14001, ISO 50001 sertifikaadid või EMAS nõuded (Eco-Management and Audit Scheme ehk Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem), küll aga tuleb neil ettevõtetel täita elektrooniline aruanne. 

Konsolideeritud ettevõttete puhul võib energiaaudit koosneda nii energiaauditist kui ka vaid aruandest. Täpsemad joonised on leitavad juhendist. 

Kuidas seda teha?

Alates 01.08.2020 tuleb energiaauditi põhjal täita ära ka energiaaruanne TTJA infosüsteemis, juhend selle kohta kuidas aruannet koostada asub siin: 

Toimunud veebiseminarid

  • 14.05.2020 korraldas TTJA suurettevõtete energiaauditite kohta veebiseminari, mis on järelvaadatav.
SLAIDIMATERJALID

  • 3.06.2021 toimus järjekordne veebiseminar suurettevõtetele, kus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) käsitlesid suurettevõtjate energiaauditite kohustust. Vaata veebiseminari järele (Youtube) 
SLAIDIMATERJALID

Viimati uuendatud 10.06.2021