Seadmed inimese tõstmiseks

Lift on tõsteseade inimeste või kauba teisaldamiseks eri tasapindade vahel. Lift peab vastama ohutusnõuetele ning see peab olema pädeva asutuse poolt hinnatud ja tõendatud.

Lõbustuspargi seade on meelelahutuslik atraktsioon inimese kandmiseks või liigutamiseks.

Köistee on tõsteseade, mis on ettenähtud inimeste teisaldamiseks piki liikumissuunda trosside abil. Eestis kuuluvad köisteede alla peamiselt suusatõstukid. Köistee puhul on oluline ohutusanalüüs, hindamaks selle kasutamisel esinevaid võimalikke riske ja ohte ning paigaldusprojekt.

Liikurtee ja eskalaator on inimeste teisaldamiseks mõeldud konveiertüüpi tõste- ja vedamisseade. Eskalaatorite tunnuseks on nn liikuvad trepiastmed, liikurteede puhul vedamisseadmeks olev liikuv lint. Eskalaatorid ja liikurteed on üldjuhul kasutusel kaubanduskeskustes ning lennujaamades, sadamates.

Viimati uuendatud 03.02.2021