Raadiosageduste kasutamine

Ühine Euroopa raadiosageduste kasutamise andmebaas on ette nähtud sideadministratsioonidele ning raadioseadmete tarnijatele, tootjatele ning tavakasutajatele.

EFISi andmebaas pakub võimalust tutvuda sagedusala (9kHz kuni 275 GHz) kasutamisega konkreetses riigis ning võrrelda seda teiste Euroopa riikidega. Samuti pakub huvi sagedusspektri kasutamise võrdlemine Euroopa Raadiosageduste Plaaniga (ERO Raport 25), mis on aluseks raadiospektri kasutamise harmoniseerimiseks.

EFISe andmebaasist leiab infot ka raadioseadmete kasutamisele kehtestatud nõuetele erinevates riikides ning sageduste jaotusest elektroonilise side teenuste osutamiseks mõeldud üldkasutatavate elektroonilise sidevõrkude operaatoritre vahel. Lisaks sellele on andmebaasi abil kättesaadavad nii rahvuslikud kui ka rahvusvahelised raadiosageduste kasutamise reguleerimisega seotud õigusaktid.

Rahvusvaheline koostöö

Raadiosageduste kasutus on piiriülene valdkond ja vajab külgnevate riikide vahel tihedat koostööd.

Naaberriikide regulaatorite suhtluses on tavapärane korraldada raadiosageduste kasutuse korraldamiseks läbirääkimisi, kus vastavalt teemadele sõlmitakse koordinatsioonilepinguid või deklaratsioone.

Koordinatsioonilepingute sõlmimise eesmärgiks on muuta koordineerimisprotseduurid tõhusamaks, tagada raadiosagedusressursile võrdne juurdepääs ja vältida piiriüleseid raadiohäireid.

Koordinatsioonilepingud Lätiga

Koordinatsioonilepingud Soomega

Koordinatsioonilepingud Venemaaga

Koordinatsioonilepingud Rootsiga

Rahvusvahelised lepingud

Viimati uuendatud 08.04.2021