Energiamõjuga toodete energiamärgistus

Energiamõjuga toode on mis tahes kaup või selle üksikuna kasutatav osa, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis lastakse turule ja/või võetakse kasutusele. Energiamõjuga toodete kasutamine avaldab otsest või kaudset mõju mitmesuguste energialiikide tarbimisele, olulisimad on elekter ja gaas. Seepärast on kehtestatud energiatõhususe nõuded sellistele energiamõjuga toodetele, mille kasutamine avaldab otsest või kaudset mõju mis tahes energialiigi tarbimisele.

Euroopa Liidu siseselt on kehtestatud ühtsed nõuded mitme tootegrupi energiatarbimise nõuetele ning energiamärgistusele. Energiamärgiste vorm on tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline ning igal juhul selgelt nähtav ja loetav.

Märgistuse vormi aluseks on tähtedel A–G põhinev klassifikatsioon. A klassi toode on kõige energiasäästlikum, G klassi toode aga kulutab energiaressursse kõige rohkem. Kuna märgistusel on ühtne standard, siis ei erine erinevate tootjate sama energiaklassiga seadmed praktiliselt üksteisest oma säästlikkuselt.

Energiamärgistusega peavad olema varustatud järgmised tootegrupid:

 • Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed
 • Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad
 • Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad
 • Kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid
 • Televiisorid
 • Kliimaseadmed
 • Valgusallikad
 • Kodumajapidamises kasutatavad elektriahjud
 • Kütteseadmed
 • Veesoojendid-kütteseadmed
 • Küpsetusahjud ja pliidikubud
 • Elamuventilatsiooniseadmed
 • Tööstuslikud külmutusseadmed
 • Vedel- ja gaaskütusega köetavad kuumaveekatlad
 • Tahkeküttekatlad

Energiamärgi kujundus ja seal olev teave sõltub elektriseadme liigist ja vastava EL määruse nõuetest. Näiteks lampide energiamärgistuse nõuded tulenevad EL määrusest 874/2012, televiisorite energiamärgistuse nõuded aga EL määrusest 1062/2010.

Energiamärgise näited: lamp (vasakpoolne), televiisor (parempoolne).

Uued energiamärgistused alates 01.03.2021

Mitmes tootegrupis (kodumasinad, valgustid ja lambid, telerid, boilerid jt) on nende energiatõhususe näitajate esitamiseks kasutusel energiamärgistus. Energiamärgised annavad selge ja lihtsa ülevaate toodete energiatõhususest, so kui palju seade kulutab energiat. Esmakordselt võeti Euroopas energiamärgitus paljude kodumasinate jaoks kasutusele 1994. aastal ja seda uuendati 2004. aastal.

Algses energiamärgistuses oli kasutusel skaala A-st (kõige tõhusam) kuni G-ni (kõige vähem efektiivne). Toodete tehnoloogiline areng viis olukorrani, kus mõne tootekategooria jaoks ei piisanud enam A-klassist kirjeldamaks kõige energiatõhusamaid tooteid. Seetõttu lisati skaalale A +, A ++ või isegi A +++ ning ositi tekkis vajadus veelgi selliseid klasse skaalale lisada. Samal ajal kadusid mõnede toodete puhul madalamad klassid (E, F, G) või muutusid nii haruldaseks, et neid polnud enam vaja.

Selline tähtede ja plusside skaala on üldjuhul raskesti mõistetav ja omavahel võrreldav. Seetõttu võetakse energiamärgistuses uuesti kasutusele algne klassifikatsioon, kasutades kõikide tootegruppide puhul ainult tähti A-st G-ni. Esialgu jääb tühjaks A-klass. See jäetakse tulevastele veelgi energiatõhusamatele mudelitele. Praeguste tehnoloogiate järgi kõige energiatõhusamad tooted on edaspidi klassides B või isegi C. See tähendab näiteks, et külmikust, millel on praegu A +++ silt, võib saada C-kategooria, ehkki külmik on sama energiatõhus kui varem.

Uuele energiamärgistusele üleminek toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1369 alusel ja see toimub järk-järgult tootegruppide kaupa. 2021. aasta jooksul muudetakse viie tootegrupi energiamärgistusi. Energiamärgised muutuvad alates 1. märtsist 2021:

Alates 1. septembrist 2021 muutuvad valgusallikate (lambid ja sisseehitatud lampidega valgustid) (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2015) energiamärgised.

See tähendab, et nende tootegruppide energiamärgised muutuvad alates 2021. aasta 1. märtsist ja valgusallikatel 2021. aasta 1. septembrist ning vanad energiamärgised tuleb asendada müügikohtades pärast mõningat üleminekuperioodi (kodumasinatel selleks aega 2 nädalat, lampidel 12 kuud). Müügikohtades olevatel tootemudelitel, mille tootmine on lõpetatud, võib alles jääda vana energiamärgis. Ülejäänud tooted peavad olema aga varustatud uue energiamärgisega.

 • Uued sildid sisaldavad lihtsamat skaalat (A kuni G) ja erinevate toodete energiatõhusust on lihtsam võrrelda.
 • Uutel siltidel on paremas ülanurgas QR-kood, mida skaneerides on tarbijatel juurdepääs üksikasjalikumale tooteteabele Euroopa energiamärgistuse tooteregistris EPREL (vt allpool). EPREL-i andmebaas aitab riiklikel turujärelevalveasutustel ka kontrollida, kas tooted vastavad energiatõhususe nõuetele ja etiketil esitatud teave on õige.
 • Uutel etikettidel võivad olla ka ikoonid, mis näitavad sellist teavet nagu toote maht või mõõtmed, müratase või veekulu, pakkudes sellega tarbijatele kasulikku teavet.

Täiendavad teavet seadmete energiatõhususe nõuete ja uute energiamärgistuse kohta on võimalik leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Noole värvina kasutatakse energiaklassile vastavat värvi. Erandjuhul, kui visuaalne reklaam, tehnilised reklaammaterjalid ja trükiste alusel toimuva kaugmüügi materjalid on trükitud ühevärviliselt, võib esitada noole ühevärviliselt.

Viimati uuendatud 25.05.2021