Rahvusvahelised lepingud

Rahvusvahelised lepingud

Alla kirjutatud: 27.03.1998, uuendatud 04.07.2003
Lepingu tekst: inglisekeelne
Allakirjutanute nimed: K.H. Rosenbrock - Director of ETSI; Jüri Jõema.

Alla kirjutatud: Moskva, Venemaa, 18 November 2002
Lepingu tekst: ingliskeelne
Alla kirjutajad: V. Eliseev - Venemaa, P. Länsmann - Soome, A. Rammus - Eesti

Alla kirjutatud: Riga, 19. detsember 2003
Lepingu tekst: inglisekeelne
Alla kirjutajad: Arvo Rammus - Eesti; Kaspars Tolstiks - Läti; Romualdas Leonavicius - Leedu

Alla kirjutatud: Genf, 16. juuni 2006
Lepingu jõustumise kuupäev: 17. juuni 2007
Lepingu tekst: ingliskeelne
Allakirjutanud: 101 Euroopa, Aasia ja Aafrika riigi administratsioonide esindajad (Eesti poolt – Arvo Rammus)

Viimati uuendatud 09.02.2021