Rõivad ja jalatsid

Ettevõtjal on kohustus järgida rõivaste ja tesktiiltoodete ning jalatsite märgistamisele kehtivaid nõudeid. Täiendavalt tähelepanu tuleb pöörata lasterõivaste ohutusnõuetele.

Rõivad

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamist käsitlevad:

 • Majandusministri 12.04.2004 määrus nr 68 „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded“
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011 „Tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta“

Üldnõuete kohaselt tarbijale pakutavate või müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusel peab sisalduma vähemalt:

 1. Toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
 2. Rõiva suurustähistus;
 3. Toote kiukoostis (v.a karusnahast ja nahast rõivastel);
 4. Juhised toote hooldamiseks (hooldustähistus).

Karusnahast ja nahast rõivaste puhul märgitakse tootel või esitatakse müügikohas lisaks nimetatule materjali liik (naturaalne nahk, tehisnahk, naturaalne karusnahk, tehiskarusnahk) ja naturaalse karusnaha puhul looma liik.

Rõiva suurust võib tähistada nii suurustunnuste (keha mõõtmed sentimeetrites) arvväärtuste abil kui ka muude täheliste, numbriliste või tähelis-numbriliste kombinatsioonidega (nt XL, 46). Tähelise, numbrilise või tähelis-numbrilise tähistuse puhul peab kaupluses Sulle nähtaval kohal olema vastavate suurustunnuste arvväärtuste tabel või riideesemel piktogramm.

Toodete kiukoostise märgistamisel tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1007/2011 nõudeid muu hulgas tuleb tähele panna, et kiukoostise kirjeldamiseks tekstiiltoote märgisel ja tähistusel kasutatakse ainult nimetatud määruse I lisas loetletud tekstiilkiudude nimetusi.

Rõivaste (välja arvatud nahast rõivad) ja muude tekstiiltoodete märgistusele peavad sisalduma tekstiiltoodete hooldamiseks vajalikud sõnalised juhised või graafilised tingmärgid. Tekstiiltoote hooldustähistus märgitakse vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile. Lisaks võib toote hooldustähistuse märkida toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile. 

Müüja peab valmis olema tarbija nõudmisel andma suulist või kirjalikku lisateavet müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete omaduste, kasutatavate tingmärkide tähenduse, suurustähistuse, kiukoostise tähistuse, hooldustähistuse jms kohta.

Märgistuse olemasolu, samuti märgistuses sisalduva teabe õigsuse eest vastutab tootja või tema volitatud esindaja. Rõivaste ja tekstiiltoodete importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende pakutavad ja müüdavad tooted oleksid märgistatud vastavalt nõuetele.

Lasteriided

Lasteriiete ohutusnõudeid on seatud kuni 14 aasta vanuste laste rõivastele.

Lasteriiete ohutust käsitleb:

 • standard EVS-EN 14682 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja tõmbepaelad (ehk krookepaelad) lasterõivastel. Spetsifikatsioonid“.

Standard on tõlgitud ka eesti keelde ning sellega on võimalik tutvuda ning seda tellida Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee . Lasterõivastele kehtestatud ohutusnõuete eesmärk on minimeerida juhusliku takerdumise riski nööridesse ja tõmbepaeltesse lasterõivastel.

Loe lisaks

Lasteriiete ohutusnõuded näevad ette, et

 • kuni seitsmeaastaste laste (kasv kuni 1,34 meetrit) rõivaste kapuutsidel ja kaelustel ei tohi olla paelu ega nööre;

 • 7–14-aastaste laste rõivastel ei tohi kapuutsi ja kaeluse paelad olla elastsed ega pikemad kui 7,5 sentimeetrit ning peavad olema püsivalt kinnitatud, samuti ei tohi kapuutsidel ja kaelustel olla vabade otstega nööre;

 • nööride ja paelte vabade otste pikkus talje ja rinna piirkonnas ei tohi ületada 14 sentimeetrit;

 • kaela tagant jooksva paelaga rõivastel ei tohi kaela piirkonnas olla vabalt rippuvaid paelaotsi;

 • selja taha sõlmimiseks mõeldud laiema vöö või lehvi vabade otste pikkus ei tohi ületada 36 sentimeetrit ning rõivaste tagaküljelt väljuvad või tagaküljel sõlmitavad paelad ja nöörid ei ole lubatud;

 • nöörid ja paelad ei tohi ulatuda varruka ja rõiva alumisest äärest allapoole;

 • krookpaelad või pikkade pükste allosas olevad nöörid peavad olema täiesti rõiva sees;

 • õlapaelad on lubatud juhul, kui nad on konstrueeritud rõiva pikendusena või on rõiva esi- ja tagaküljele kinni õmmeldud, ning neile lisatud ilupaelte vabad otsad ei tohi olla pikemad kui 75 millimeetrit;

 • rõivaste tagaküljel väljuvad või seal sõlmitavad funktsionaalsed või dekoratiivsed paelad ja nöörid ei ole lubatud, vöö on lubatud.

Väikelaste (alla 3- aastased lapsed) rõivaste puhul tuleb tähele panna, et rõiva küljes olevad pisidetailid (kaunistused, kivikesed, pärlid, nööbid jms) ei tohi kergesti eemalduda, kuna selliste väikeste osade eraldumisel võib tekkida lämbumisoht (laps paneb pisidetaili suhu). 

Vaata Euroopa Komisjoni poolt loodud klipi lasteriiete ohutusest.

Jalatsid

Jalatsite märgistamist käsitleb Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 12.04.2004 nr 69 „Jalatsite märgistamise nõuded“.

Vastavalt jalatsite märgistamise nõuetele peavad jalatsitel olema näidatud pealsete, voodri ja talla valmistamisel kasutatud materjalid järgmises järjekorras

pealne
vooder
välistald

Materjali märgistatakse järgmiste tähistega:

nahk
kaetud nahk
tekstiil
kõik teised materjalid

Jalatsite hooldamisel pea silmas järgmist  

 • Vali hooldusvahend vastavalt jalatsite materjalile.
 • Kulunud või pleekinud jalatsite puhul kasuta värvi sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Soolveerantidest hoidumiseks töötle jalatseid juba enne kandmahakkamist ja juhul, kui randid on tekkinud, kasuta nende eemaldamiseks spetsiaalseid hooldusvahendeid.
 • Jalanõude kreemitamisel kasuta nendega sama värvi kreemi, siis ei ole Sul vaja spetsiaalseid värvitaastajaid.

Pindvärvitud nahast (naha muster ei ole värvi alt eristatav) jalatsitelt eemalda lahtine pori lapiga, kata jalatsid kreemiga, lase sellel kuivada ja viksi jalanõud läikima. Aeg-ajalt puhasta jalatseid spetsiaalse hooldusvahendiga, mis teeb jalatsid mustust ja vett tõrjuvaks.

Seemis- ja veluurnahast (õhuke karvase pinnaga (lõhestatud) vasika- või kitsenahk) jalatseid puhasta vajadusel spetsiaalsete harjade ja käsnadega. Seejärel hõõru määrdunud kohti seemisnahakiviga või töötle spetsiaalse hooldusvahendiga. Lase kuivada ja harja jalatsit lõpuks ettevaatlikult ühes suunas. Kasuta spetsiaalseid hooldusvahendeid, et muuta jalatsid vett tõrjuvaks.

Aniliinnahast (õrn nahk, mis on värvitud aniliinvärvidega, naha loomuliku mustriga) jalatseid puhasta ettevaatlikult, eemaldades lahtise pori spetsiaalsete harjade või käsnadega. Hoolda jalatseid spetsiaalsete vahade ja õlidega.  

Nubuknahast (siidja, karvase pinnaga) jalatseid hoolda sarnaselt seemis- ja veluurnahast jalatsitega.

Rasvanubuknahast (mati pinnaga, rasvane) jalatseid puhasta esmalt pehme harja või lapiga, seejärel kasuta hooldusvahendina spetsiaalseid rasvu ja õlisid.

Tekstiilist jalatsitelt eemalda kuivanud mustus pehme harjaga, kasuta plekkide eemaldamiseks spetsiaalseid vahendeid. Kasuta vett tõrjuvaid vahendeid.

Sünteetilistest materjalidest jalatseid puhasta pehme harja või silikoonšvammiga, vajadusel niiske lapiga. Hoia jalatseid niiskuse eest.

Kui jalatsitel ilmneb vaatamata õigele kandmisele ja hooldusele mõni puudus, siis pöördu probleemi lahendamiseks esmalt kaupleja poole. Kui kaupleja keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus firma pakutud lahendusega, saad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Pea meeles!

 • Kui kasutad jalatseid vastavalt nende otstarbele, hooldad neid õigesti ja korrapäraselt ning viid need õigeaegselt parandusse, siis pikeneb nende kandmisaeg.
 • Üldiselt ilmnevad jalatsite vead õigel kandmisel ühe kuu jooksul, kuid varjatud tootjapraak võib välja tulla ka hiljem.
 • Pärast ebakvaliteetset kingaparandusteenust on Sul õigus esitada pretensioon ka parandustöökojale.
 • Küsi kingapoes jalatsite eest maksmisel või kingsepale jalatsiparanduse eest tasumisel ostu tõendavat dokumenti. Jäta tšekk kindlasti alles, sellest on abi võimalike hilisemate probleemide lahendamisel.

Viimati uuendatud 09.02.2021