Projektid

Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektid

Projekti nimetus: „Keelatud reklaami tuvastamise lahenduse prototüüp“ (2014-2020.12.03.20-0765)

Projekti eesmärgiks on analüüsida, kas sotsiaalmeediast on võimalik efektiivselt tuvastada õigusvastast reklaami, sh nii teksti kui pilti, ning mida selle efektiivsemaks tegemiseks tuleks teha. Teostatakse analüüs ja luuakse PoC ühe sotsiaalmeediakanali näitel keelatud reklaami tuvastamiseks, mis oleks aluseks edasistel liidestamistel ning võimalusel rakendamiseks ka muudes valdkondades.

 
Projekti tellijaks on TTJA (koostöös MKMiga).
Projekti teostajaks on MindTitan OÜ (HL 4-7/0045-1).
 
Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist (RIA peadirektori 03.03.2021 käskkiri nr 1.1-2/21-036).

Projekti läbiviimise aeg on 3.03.21-31.08.2021.
Projekti kogumaksumus on 66 924 eurot.

Viimati uuendatud 02.04.2021