Reisimine

Reisiteenuste kasutamiseks tuleb tarbijatel enamasti teha üsna suurte summade ulatuses ettemakseid ning sageli ostetakse välismaal tegutsevate ettevõtjate teenuseid. Seetõttu on reisimine valdkond, kus tarbija peaks eelkõige tähelepanu pöörama teenusepakkuja valikule – usaldusväärse ettevõtja leidmine säästab võimalikust hilisemast meelehärmist ja majanduslikust kahjust. Seda nii üksikute reisiteenuste kui ka mitmetest reisiteenustest koosnevate pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste puhul.

Enne reisi või reisiteenuse ostmist

 • Uuri põhjalikult järele, mida reis või reisiteenus sisaldab ja mõtle järele, kas see vastab Sinu vajadustele, sealjuures:

- kas ja millistel tingimustel saab lepingut (näiteks kuupäevade osas) muuta või sellest taganeda;
- mis on reisi või reisiteenuse lõpphind.

 • Uuri teenusepakkuja tausta. Ühtlasi vaata üle tarbijavaidluste komisjoni must nimekiri kuhu kantakse komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtted. Otsi infot internetist ja loe foorumitest varasemate reisijate arvamusi.
 • Kui ostad pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuseid, kontrolli, kas reisiettevõtja on esitanud majandustegevuse registrile  majandustegevusteate ja omab tagatist;
 • Kui ostad pakettreisi reisivahendaja kaudu, kontrolli reisikorraldaja majandustegevusteatest ka seda, et reisikorraldaja on andnud enda koostatud pakettreiside pakkumise ja müügi õiguse sellele reisivahendajale.
Oluline on tähele panna, et pakettreisi puhul on reisikorraldaja see, kes vastutab lepingu täitmise eest reisija ees. Seotud reisikorraldusteenuste ja üksiku reisiteenuse eest vastutab selle tegelik osutaja.

Kui Sul tekib reisil olles mõne reisiteenusega probleeme, pöördu ise kohe teenusepakkuja poole ning püüa koos ettevõtjaga leida Sinu jaoks sobiv lahendus. Kui Sa kokkuleppele ei saa, võta ühendust Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

ECC-Net ehk Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste lehe võrgustiku mobiilirakendus reisija õiguste kohta, annab Sulle teavet Sinu õiguste kohta tüüpilistes olukordades (nt oste tehes, autot rentides, hotelli broneerides). Lisaks varustab see Sind vajalike väljenditega, mida saad kasutada kohalikus keeles reisi sihtkohas. Samuti saab rakenduse abiga kiiresti leida kohalike saatkondade kontaktandmed ning ka tarbijakaitsekeskuste asukohad.

Välisministeerium soovitab Sul enne reisi registreerida oma viibimise välisriigis. Juhul kui asukohariigis peaks tekkima kriisiolukord (looduskatastroof või terrorismi rünnak) on konsulil võimalus Sinuga kiiresti ühendust võtta ja vajadusel konsulaarabi pakkuda. Registreerida on võimalik välisministeeriumi kodulehel või mobiilirakenduse „Reisi targalt“ vahendusel.

Reisija õigused

Igal aastal sõidab Euroopa Liidus (EL) bussiga ligikaudu 70 miljonit inimest. EL-i jaoks on oluline tagada, et inimesed saaksid reisida turvaliselt ja mugavalt. 2013. aasta 1. märtsist kehtib Eestis EL-i määrus, mis annab bussiga sõitjatele samasugused õigused nagu lennuki, rongi ja laevaga sõitjatele.

Vaata 2015., 2017., 2019. ja 2021. aasta raporteid bussireisija õiguste määruse rakendamisest Eestis. Inglisekeelseid Euroopa Komisjonile esitatud raporteid näeb inglisekeelsel alamlehel.

Bussireisi sõiduplaanijärgsest pikkusest sõltumata on Sul muu hulgas järgmised põhiõigused:

 • Sul on õigus saada bussireisi kohta infot enne reisi ja reisi kestel. Lisaks peab bussiveoettevõtja ja bussijaama käitaja andma Sulle oma pädevuse piires asjakohast ja arusaadavat üldinfot sõitjate õiguste kohta.
 • Sa saad esitada bussifirmale kaebuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil bussireis toimus või oleks pidanud toimuma. Vedaja peab Sulle kaebuse kohta vastama hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist.
 • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, siis ei või vedaja, reisibüroo ja reisikorraldaja Sult nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Kui Sinu liikumisabivahend läheb reisil kaduma, saab kahjustada või hävib, on Sul õigus nõuda rahalist hüvitist.

Pikamaa bussiveoteenuste (liiniveo sõiduplaanijärgne pikkus on vähemalt 250 kilomeetrit) puhul on Sul järgmised õigused:

 • Sul on õigus saada infot reisi väljumise hilinemise või reisi tühistamise kohta võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui pool tundi pärast bussi sõiduplaanijärgset väljumisaega. Eeldatavast uuest väljumis- ja saabumisajast tuleb bussifirmal või vajadusel bussijaama käitajal Sulle infot anda niipea, kui see selgub. Kui jääd reisi tühistamise või hilinemise tõttu ühendusreisist maha, teeb vedaja või vajadusel bussijaama käitaja mõistlikke jõupingutusi, et Sind alternatiivsetest ühendusreisidest teavitada.
 • Kui üle kolme tunni kestev bussireis tühistatakse või see hilineb rohkem kui poolteist tundi, peab bussifirma pakkuma Sulle piisavat abi, mis sisaldab suupisteid, eineid ja karastusjooke. Kui bussireisi hilinemine või tühistamine toob kaasa ööbimisvajaduse, on Sul õigus ka  majutusele kuni kaheks ööks kogumaksumusega kuni 80 eurot öö kohta. Majutust ei ole Sul õigust nõuda juhul, kui reisi hilinemise või tühistamise põhjustasid rasked ilmastikutingimused või suured loodusõnnetused.
 • Kui bussireis on üle broneeritud või tühistatakse või kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui kaks tundi, tuleb bussifirmal Sulle sõidupilet hüvitada ja vajadusel Sind tasuta tagasi esimesse väljumiskohta toimetada, kui otsustad reisi tühistada, või toimetada Sind  võimalikult kiiresti sama või teist teekonda pidi planeeritud sihtkohta, kui soovid reisi jätkata.
 • Sul on õigus täiendavalt saada hüvitist kuni 50 protsendi ulatuses pileti hinnast, kui vedaja ei paku Sulle järgmisi valikuid: reisi jätkamist või marsruudi muutmist lõppsihtkohta jõudmiseks või piletihinna hüvitamist ja vajadusel Sinu toimetamist tasuta tagasi esimesse väljumiskohta.
 • Bussiõnnetuse tagajärjel saadud vigastuse või surma korral on Sul või Sinu lähedastel õigus nõuda vedajalt hüvitist surmast või tervisekahjustustest tulenevate kulutuste ja kahju eest. Samuti on Sul õigus hüvitisele pagasi kaotsimineku või kahjustumise korral. Lisaks peab vedaja katma pärast bussiõnnetust Sinu esmavajadused. Selline abi hõlmab vajadusel majutust, toitu, rõivaid, transporti ja esmaabi.
 • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on Sul õigus saada tasuta eriabi nii bussis kui kindlaksmääratud bussijaamas. Eestis on kindlaksmääratud bussijaamadeks Tallinna ja Pärnu bussijaamad. Teiste liikmesriikide kindlaksmääratud bussijaamade kohta leiab infot siit. Vajadusel peab olema tagatud tasuta transport ka Sinu abistajale.

2012. aasta detsembris hakkas Eestis kehtima Euroopa Liidu (EL) määrus, mis annab veetransporti kasutavatele tarbijatele sarnased õigused nagu on juba lennureisijatel. Eelkõige tagab määrus tarbijate parema kaitse reisi pikema hilinemise või tühistamise korral. 

Vaata 2016. ja 2019. aasta raportit laevareisijate õiguste määruse rakendamisest Eestis. Vaata ka Euroopa Komisjonile esitatud 2016. ja 2019. aasta raportit (inglise keeles).

Sul on õigus saada infot laevareisi hilinemise või tühistamise kohta võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui pool tundi pärast laeva sõiduplaanijärgset väljumisaega. Eeldatavast uuest väljumis- ja saabumisajast tuleb laevafirmal või vajadusel ka terminalioperaatoril Sulle infot anda kohe, kui see selgub.

Kui Sinu reis hilineb üle 1,5 tunni või tühistatakse, on Sul õigus nõuda, et Sind toimetataks esimesel võimalusel lisakuludeta muud teekonda pidi planeeritud sihtkohta. Teekonna muutmise asemel võid valida piletiraha tagastamise ja nõuda tasuta tagasireisi esimesse väljumiskohta. Piletiraha peab laevafirma Sulle tagasi maksma seitsme päeva jooksul.

Kui Sinu reis hilineb üle 1,5 tunni või tühistatakse, peab laevafirma pakkuma Sulle piisavat abi, mis sisaldab näiteks suupisteid, eineid ja karastusjooke. Kui laevareisi hilinemine või tühistamine toob kaasa ööbimisvajaduse, on Sul õigus ka majutusele kuni kolmeks ööks. Kui ööbimiskoht asub eemal, on Sul õigus transpordile sadamaterminali ja majutuskoha vahel.

Kui Sinu reis hilineb üle 1 tunni või tühistatakse, saad Sa nõuda hüvitist 25–50 protsenti piletihinnast olenevalt planeeritud reisi ja hilinemise pikkusest. Hüvitis tuleb laevafirmal Sulle välja maksta ühe kuu jooksul pärast seda, kui oled esitanud selleks taotluse. Hüvitise maksmisest võib keelduda, kui reisi hilinemise või tühistamise põhjustasid laeva ohutut juhtimist takistavad ilmastikutingimused või erakorralised asjaolud, nagu näiteks tugev tuul, tormine meri, tugev hoovus, rasked jääolud, erakordselt kõrge või madal veetase.

Sa saad esitada laevafirmale kaebuse, kui Sinu laevareis hilineb või tühistatakse. Kui Sul ei õnnestu probleemi sel moel lahendada ja laevareis sai alguse Eestist või suundus Eestisse kolmandast riigist, siis pöördu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse. Kui laevareis sai alguse mõnest teisest liikmesriigist, siis leiad pädevate asutuste kontaktid siit.

Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on Sul õigus saada tasuta eriabi nii sadamaterminalis kui ka laeva pardal. Kui Sinu liikumisabivahend läheb reisil kaduma või saab kahjustada, on Sul õigus nõuda rahalist hüvitist.

Tea, et lennupiletite ostmisel pead kauplejalt saama e-pileti või broneeringu kinnituse. Kui oled soetanud piletid kauplejalt, kes ei ole ise reisiteenuse osutaja ja Sa e-piletit või broneeringu kinnitust ei saa, võta ühendust reisiteenuse osutajaga ja uuri, kas broneeringud on kehtivad ning kas nende eest on makstud.

Regulaarlendudele piletite soetamise põhitõed

 • Regulaarlendude broneeringud tuleb piletiks vormistada piiratud aja, enamasti 24−72 tunni, jooksul. Mida madalam hind, seda kiiremini tuleb broneeritud kohad välja osta. Mõne sooduskampaania ja lennufirma puhul ei saagi lendu broneerida, vaid tasuda tuleb kohe.
 • Odavate lendudega ei ole kunagi nii, et näiteks novembris tehakse broneering ja pilet tuleb veebruaris. Vaid suhteliselt kõrged ja paindlike tingimustega hinnad võimaldavad broneeringut pikemalt hoida, sedagi üksnes eeldusel, et konkreetsetel lendudel on veel piisavalt vabu kohti.
 • Seda, kas broneering on vormistatud piletiks, saad reisija nime ja broneeringukoodi alusel kontrollida lennufirma kodulehel või ühel kolmest suurtele rahvusvahelistele broneerimissüsteemidele kuuluvast veebisaidist: www.checkmytrip.com (Amadeus, Eestis enim levinud), www.viewtrip.com (Galileo, samuti Eestis kasutusel) või www.virtuallythere.com (Sabre, võib olla kasutusel, kui pilet on ostetud väljastpoolt Eestit). 
 • Broneeringu ega piletinumbri varjamine pole ühegi ausa müüja huvides. Regulaarlendude puhul saad seda infot alati kas piletilt või broneeringu kinnituselt.
 • Ülaltoodud allikatest saad ka infot lendude kellaaegade, terminalide, võimalike vahemaandumiste, lende tegelikult opereeriva lennufirma, toitlustuse, reserveeritud istekohtade, lennukitüüpide jm kohta. 
 • Lennule saad end registreerida (check-in) nime ja broneeringukoodi ja/või piletinumbri alusel. Tea, et lennujaamas lennule registreerimise eest võib mõni lennufirma küsida lisatasu, samas ei pruugi mõne marsruudi puhul olla võimalik internetis lennule registreeruda (sel juhul lisatasu ei võeta). Sinu soovil ja nõusolekul võib Sind internetis lennule registreerida ka piletimüüja, sellega võib aga kaasneda teenustasu. 
 • Lennu ülebroneerimist pole võimalik ühelgi vahendajal ette näha. Vajadus ülebroneeringu tõttu kedagi lennust maha jätta võib selguda alles lennujaamas enne väljumist. Sellisel juhul on Sulle reisijana (vähemalt Euroopa Liidu piires, aga enamasti ka mujal) ette nähtud rahaline hüvitis, alternatiivse lennuvariandi pakkumine sihtkohta ja hoolitsus.

Lennureisijatel tuleb oma plaane tehes tahes-tahtmata arvestada, et lendude hilinemised ja tühistamised on selle transpordiliigi argipäevaga kaasas käiv osa. Reisija kaitseks ja riskide maandamiseks on Euroopa Liidus paika pandud ühtsed lennureisijate õigused.

Vaata ülevaatlikku tabelit lennureisija õigustest siit:

Kui Su väljalend

 • hilineb kaks tundi ja enam, on lennufirmal hoolitsuskohustus. Sulle tuleb pakkuda süüa-juua ja sidevõimalust (näiteks 2 tasuta telefonikõnet või e-kirja saatmise võimalus);
 • hilineb viis tundi ja enam, siis pakub lennufirma reisijale piletihinna tagasimaksmist ärajäänud reisi osa või osade puhul ning toimunud reisi osa või osade puhul, kui lennust ei ole reisija esialgase reisikava jaoks kasu, ning vajadusel esimesel võimalusel toimuvat tagasilendu esimesse väljumiskohta;
 • lükatakse edasi järgmisele päevale, siis pakub lennufirma Sulle tasuta majutust ning vajadusel transporti lennujaama ja majutuskoha vahel.

Ülebroneeringu korral peab lennuettevõtja Sinult küsima, kas loovutaksid oma koha vabatahtlikult kokkulepitud hüvitise eest. Kui nõustud, peab lennufirma Sulle pakkuma ka teist võimalust sihtkohta jõudmiseks või hüvitama piletihinna. Kui Sa ei nõustu vabatahtlikult, vaid Sind jäetakse lennust maha vastu tahtmist, on Sul lisaks teisele võimalusele sihtkohta jõudmiseks või piletihinna tagasi saamisele, õigus ka hüvitisele (125-600 eurot). Veel on Sul lennureisile mitte lubamise korral õigus hoolitsusele ning vajadusel ka majutusele (k.a transport majutuskoha-lennujaama vahel).

Lennu tühistamisel peab lennufirma pakkuma kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi lõppsihtkohta jõudmiseks. Samuti peab lennufirma Sulle pakkuma hoolitsust ja vajadusel majutust. Lisaks on Sul õigus hüvitisele (125-600 eurot). Hüvitise puhul on olemas ka erandid:

 • juhul, kui lend tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu (ilmastikutingimused, lennujaamapersonali streik jms) ei ole Sul õigust hüvitisele;
 • kui Sind teavitati tühistamisest vähemalt 14 päeva enne reisi, ei ole Sul õigust hüvitisele;
 • kui pakutud asenduslennu väljumis- ja sihtkohta jõudmise aeg ei erine väga palju esialgse lennu aegadest, ei ole Sul õigust hüvitisele.

Kui Sa jõuad sihtkohta hilinemisega kolm tundi ja enam on Sul samuti õigus hüvitisele nagu lennu tühistamisegi korral.

Kui Su pagas on rikutud, hilineb või kadunud, pöördu kohe vastavasse teenindusletti ning vormista raport. Rikutud pagasi korral tuleb lennufirmale kaebus esitada hiljemalt 7 päeva jooksul, kadunud pagasi korral hiljemalt 21 päeva jooksul. Pagasi hüvitamise maksimummäär on 1288 SDR-i (SDR - Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik) reisija kohta (ligikaudu 1600 eurot).

Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on Sul õigus saada abi nii lennujaamas kui ka lennuki pardal.

Kuidas kaebust esitada?

 1. Esmajoones pöördu kaebusega lendu teostanud lennufirma poole. Kaebuse saad esitada kasutades üleeuroopalist kaebuse vormi, mille leiad siit. Lennufirmale saadetavale kaebusele tuleb kindlasti lisada reisija pilet või broneeringu kinnitus (millelt nähtub: reisija nimi, lennu number, lennu kuupäev, lennu teekond).
 2. Kui lennufirma Sinu kaebusele ei vasta kuue nädala jooksul või saadud vastus Sind ei rahulda, siis võid abi saamiseks pöörduda pädeva riikliku täitevasutuse poole. Reisijale on pädev abi andma selle riigi täitevasutus, kelle:
 • territooriumil asuvast lennujaamast lend väljub või
 • territooriumile väljastpoolt Euroopa Liitu alguse saanud lend saabub.
Riikide täitevasutused koos kontaktidega leiad SIit

Euroopa Komisjon on lennureisija õigusi reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 261/2004 kohta välja töötanud tõlgendamise suunised, mille punkti 7.1. kohaselt tuleks lennuvedajal vastata kaebusele kahe kuu jooksul. Seega on lennukaebuste lahendamine aeganõudev protsess.

TTJA saab reisijat abistada lennuvedajaga suhtlemisel ja esitada lennuvedajale ametliku päringu juhtumi kohta. Juhul, kui kirjavahetus lennuvedajaga ei vii loodetud eesmärgini, siis saab amet väljastada juhtumile enda poolse hinnangu. Ameti poolt intsidendi kohta väljastatud arvamus ei ole õiguslikult siduv dokument.

Järgmise sammuna on võimalik esitada kaebus lennuvedaja vastu kohtusse. Nõue tuleb esitada lennuvedaja asukohariigi kohtusse. Vaidluste puhul, kus nõue jääb alla 5000 euro on võimalik kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, mis on loodud eesmärgiga lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste menetlemist ning vähendada kohtumenetlusega kaasnevaid kulusid. Selle kohta saab täpsemalt lugeda Euroopa E-õiguskeskkonna portaalist.
 

Pane tähele, et mõnes riigis on reisija kaebuse lahendamiseks olemas eraldi kohtuväline vaidluste lahendamise organ. Kui soovid lennuettevõtjalt nõuda hüvitist või kompensatsiooni lennupiletite või hoolitsuskohustuse mittetäitmise eest peaksid olemasolul pöörduma kohtuvälise vaidluste lahendamise organi poole. 

Eestis saab pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole, kui tegemist on lennuvedajaga, kes on asutatud Eestis või kellel on Eestis filiaal. Avalduse saab esitada siit

Saksamaal on loodud eraldi tarbijavaidluste lahendamise üksus transporditeenuste tarbeks lühendiga SÖP. Teavet selle kohta, milliste vaidluste lahendamisel, millise lennuettevõtja vastu SÖP Sind aidata saab, leiad siit
 
Riiklikule täitevastusele esitatavale kaebusele tuleb kindlasti lisada pilet või broneeringu kinnitus (millelt nähtub: reisija nimi, lennu number, lennu kuupäev, lennu teekond), lennufirmale esitatud kaebus ja kui lennufirma on Su kaebusele vastanud, siis ka lennufirma vastus.

Vaata ka Transpordiameti soovitusi:

Igal inimesel on õigus reisida. Et muuta reis meeldivaks kogemuseks, on Euroopa Liidus kehtestatud lisaks üldistele reisijaõigustele rida õigusi, mille eesmärk on võimaldada erivajadustega reisijatel reisida sama hõlpsalt nagu teistel kodanikel.

Sind ei tohi diskrimineerida põhjusel, et oled puude või piiratud liikumisvõimega. Vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad ei või keelduda Sinu puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues broneeringu vastuvõtmisest, pileti väljastamisest, samuti Sinu lubamisest lennuki või laeva pardale, rongi või bussi. Erandjuhul võib olla võimatu Sind laevale/bussi/rongi toimetada ohutusnõuete tõttu või transpordivahendi ehituse või sadama/bussijaama/rongijaama taristu ja seadmete tõttu. Sel juhul peaksid vedajad aga püüdma pakkuda Sulle sobivat alternatiivset transpordivõimalust.

Kui Sind keeldutakse sõiduvahendisse lubamast hoolimata broneeringu või pileti olemasolust ja sellest, et oled vedajat oma erivajadustest teavitanud, võid valida hüvitise ja reisi marsruudi muutmise võimaluse vahel. Reisi hilinemisel, tühistamisel või reisile mittelubamisel rakenduvatest hüvitisemääradest ja muudest õiguskaitsevahenditest loe lähemalt lennureisija, laevareisija ja bussireisija õiguste teemadest.

Sult ei tohi nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Sinu broneeringutele ja piletitele kehtivad samad tingimused mis kõigi teistegi reisijate broneeringutele ja piletitele.

Sul on õigus tasuta abile lennujaamas/rongijaamas/bussijaamas/sadamas ning lennukis/rongis/bussis/laevas. Lennujaamades ja suurtes rongijaamades on spetsiaalsed helistamispunktid, kus saad otse abiandjatega rääkida. Ka bussijaamades ja sadamates peab olema selgelt märgistatud koht, kus saad teatada oma saabumisest ja paluda abi. Lennujaamades laieneb abi ka pagasi registreerimisele ja pakutakse transporti pardalemineku väravani jõudmiseks.

Enne reisi peaksid vedajat oma abivajadusest teavitama, et abi osutamist hõlbustada. Abivajadusest tuleb rongi- ja laevareisi puhul reisiteenuse pakkujale anda teada hiljemalt 48 tundi ja bussireisi puhul vähemalt 36 tundi enne abi osutamise vajadust. Lennureisi puhul teavita teenusepakkujat abivajadusest 48 tundi enne lennu kavandatud väljumisaega.

Peaksid ilmuma määratud kohta kokkulepitud ajal (laeva-, bussi- ja rongireisi puhul mitte varem kui tund aega) enne reisi algust. Kui Sa ei ole aega kokku leppinud, peaksid lennujaama ilmuma registreerimiseks hiljemalt tund aega enne lennu avaldatud väljumisaega või määratud saabumis- ja väljumiskohtade olemasolul hiljemalt kaks tundi enne lendu.

Sul on õigus saada reisil teavet lähtuvalt Sinu konkreetsest erivajadusest. Eriti oluline on saada just Sinu erivajaduse tarvis kohandatud teavet ohutusjuhiste kohta lennukis.

Sul on õigus hüvitisele, kui Sinu liikumisabivahend saab reisil kahjustada, hävib või läheb kaduma vedaja või terminali operaatori/jaama käitaja tegevuse tulemusel. Hüvitis peab vastama asjaomase varustuse asendusväärtusele või vajadusel parandamiskuludele. Vajadusel peab vedaja või terminali operaator/jaama käitaja püüdma kadunud või kahjustatud liikumisabivahendit kiiresti ajutiselt asendada.

Sul on õigus esitada kaebus, kui Sinu erivajadustega reisija õigusi on rikutud. Esmalt esita kaebus lennujaamale/bussijaamale/rongijaamale/sadamale või vedajale. Kui kaebusele vastust ei tule või saadud vastus Sind ei rahulda, saad abi saamiseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse.

Sageli on väga mugav nii välismaal kui ka kodumaal vaatamisväärsustega tutvumiseks auto rentida. Kuigi autot rentida on lihtne, peaksid olema väga tähelepanelik, et vältida võimalikke hilisemaid probleeme.

Enne auto rentimist

 • uuri erinevate pakkujate hinnakirju ja renditingimusi;
 • tea, et internetiportaali vahendusel autot broneerides võivad rendifirma ja vahendaja lepingutingimused üksteisest erineda;
 • jälgi renditingimustega tutvudes pakkujate kehtestatud eritingimusi (läbisõidupiirang, auto tagastamine täis bensiinipaagiga, nõuded sõidustaažile, juhi vanusepiirang);
 • pööra tähelepanu rendilepingule lisatavale kindlustuslepingule ning veendu autokindlustuse olemasolus, kehtivuses ja summas (kindlustusfirmade vastutus erineb riigiti väga palju);
 • täpsusta, mis saab siis, kui kindlustus ei kata autole tekitatud kahjude kõrvaldamise kulu ning millisel juhul kindlustus üldse ei kehti;
 • jäta meelde, et reeglina võivad rendiautot juhtida ainult rendilepingus märgitud isikud, vastasel juhul kindlustus ei kehti;
 • täpsusta auto tagastamisega seonduvat (nt millal on avatud rendifirma teeninduspunktid, et saaksite koos ettevõtjaga auto seisukorra tagastuse hetkel fikseerida);
 • loe hoolikalt läbi kõik lepingus sätestatu ning kui midagi jääb arusaamatuks, siis küsi abi klienditeenindajalt.

Rendilepingu sõlmimisel küsi rendifirmalt makset tõendavat dokumenti ja hoia see alles koos lepingu koopia ja muude autorendiga kaasnevate dokumentidega (nt bensiinitšekid), et võimalike probleemide puhul oma seisukohti kaitsta. 

Rendifirma küsib reeglina krediitkaardi andmeid, et Sinu arvelt renditasu maha võtta. Ole valmis selleks, et firma võib broneerida lisaks autorendi maksumusele ka tagatisraha ehk omavastutussumma juhuks, kui autoga midagi juhtub.

Rendifirma võib küsida lisatasu noore juhi (alla 25 aasta vana) või lisajuhi puhul, auto tagastamisel teise rendipunkti, väljaspool tööaega või tühja kütusepaagiga, lasteistme või muude lisaseadmete soovi korral, riigipiiri ületamisel, autole Sinu valduses olnud ajal tehtud trahvide ja tekitatud kahjustuste eest, kilometraaži ületamise puhul.

Rendiauto kättesaamisel vaata see koos rendifirma esindajaga põhjalikult nii seest kui väljast üle ning kontrolli ühtlasi, kui palju on paagis kütust.

Kui avastad autol kahjustusi, mida ei ole rendilepingus kirjas, anna neist enne auto kasutama hakkamist firmale teada. Kõik kriimustused ja muud vead peavad olema lepingus fikseeritud.

Kui satud rendiautoga õnnetusse, tegutse vastavalt rendilepingus toodud juhistele. Teavita õnnetusest viivitamatult rendifirmat.
Tõsise õnnetuse korral ära tegutse enne ega võta arvesse kolmandate isikute soovitusi, kui kohale on jõudnud politsei. Kui auto saab õnnetuse tagajärjel kahjustada, siis ära lase kahjustusi ilma rendifirmaga kokku leppimata parandada.

Auto tagastamisel vaata see koos rendifirma esindajaga põhjalikult nii seest kui väljast üle.

Vormista kindlasti üleandmisakt, kus on kirjas auto seisukord. Kui rendifirma jätab üleandmisaktis mõned kohad täitmata, kriipsuta need enne allkirjastamist läbi, et hiljem ei saaks sinna midagi lisada.

Püüa vältida auto tagastamist väljaspool rendifirma tööaegu ja jälgi, et saaksid auto tagastada nii, et firma esindaja vaatab selle Sinu juuresolekul üle. Vastasel juhul võidakse Sulle esitada arve kahjustuste kohta, mida Sa ei ole autole põhjustanud.

Kui Sul on rendifirmale pretensioone, siis esita esmalt ettevõttele kirjalik kaebus omapoolse nõude ja soovitud lahendusega. Lisa kirjale koopia lepingust ja muudest kaebuse aluseks olevatest dokumentidest.

Kui rendifirma keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole pakutud lahendusega nõus, siis pöördu abi saamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kui rentisid auto Eestis. Kui rentisid auto mõnes teises Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis, siis pöördu EL-i tarbija nõustamiskeskuse poole, mis aitab lahendada piiriüleseid probleeme.

Viimati uuendatud 22.11.2021