Lairiba teine etapp (alates 2020)

Avalikul konkursil toetust saavad ettevõtted ja nende taotlused

TTJA kuulutas 10.09.2020 välja konkursi leidmaks ettevõtted, kes hakkavad riikliku toetuse abil rajama elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teist etappi. Konkursile esitati 13 ettevõtte poolt kokku 95 taotlust. Toetuseelarve maht oli 10,5 miljonit eurot. Nõuetele vastavad taotlused järjestati alates odavaimast aadressiobjektile internetiühenduse rajamise hinnast kuni eelarve täitumiseni. Juurdepääsuvõrkude rajamise tähtaeg on 31.10.2021. Konkursi tulemusel said toetust järgmised ettevõtted:

Toetus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“ alusel

Ettevõte Reg. kood Toetussumma, EUR Otsuse kpv Otsuse nr

Aadresside arv, kuhu rajatakse kiire internetiühendus

Eesti Andmesidevõrgu AS  14539659 1 057 595,00  23.12.2020 1-7/20-064-TI 1040
Citynet OÜ 12814707            1 908,00  23.12.2020 1-7/20-065-TI 2
Corle OÜ 11270435  2 496 030,00  23.12.2020 1-7/20-066-TI 1747
Enefit Connect OÜ 16130213  1 749 660,00  23.12.2020 1-7/20-067-TI 1901
Elisa Eesti AS 10178070  849 310,00  31.12.2020 1-7/20-077-TI 612
Elisa Teleteenused AS 10069659  254 408,00  31.12.2020 1-7/20-079-TI 98
Enefit Connect OÜ 16130213  580 580,00  31.12.2020 1-7/20-078-TI 287
Eesti Lairiba Arenduse SA 90010094  1 661 606,00  31.12.2020 1-7/20-080-TI 839
Eesti Andmesidevõrgu AS 14539659  1 243 680,00  31.12.2020 1-7/20-081-TI 591
Citynet OÜ 12814707  4 599,00  31.12.2020 1-7/20-082-TI 2
Networks OÜ 12693111  114 338,00  31.12.2020 1-7/20-083-TI 54
Andigo Eesti OÜ 14064601  483 490,36  31.12.2020 1-7/20-085-TI 164
Summa kokku 10 497 204,36  7337

Aadressid tabelina:

TTJA kuulutas 10.09.2020 välja toetusmeetme, mis on suunatud lõppkasutajatele kiiret ühendust (vähemalt 30 Mbit/s) võimaldavate kaabel- või traadita püsiühendusvõrkudega liitumisega seotud kulude hüvitamiseks. Toetuse suurus oli maksimaalselt 300 eurot ühe võrgu lõpp-punkti kohta. Toetusprogrammis avaldasid soovi osaleda 13 sideettevõtet. Kokku saab selle meetme abil kiire internetiühendusega liitumiseks väljaspool linnu 4670 lõppkasutajat. Ühendus rajatakse 180p jooksul alates otsuse tegemisest.

Alljärgnevas tabelis on toodud toetuse suurused ja teostatavate liitumiste arvud.

Toetus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel

Ettevõte Reg. kood Toetuse suurus, EUR Otsuse kpv Otsuse nr Tehtavaid liitumisi
Rae Võrgud OÜ 14749150 8700 19.11.2020 1-7/20-040-TI 29
Rae Võrgud OÜ 14749150 4800 11.12.2020 1-7/20-051-TI 16
Elisa Eesti AS 10178070 3549 22.12.2020 1-7/20-063-TI 12
OÜ Sonictest 10564531 900 30.10.2020 1-7/20-032-TI 3
OÜ Sonictest 10564531 27300 22.11.2020 1-7/20-047-TI 91
OÜ Sonictest 10564531 39300 15.12.2020 1-7/20-053-TI 131
Elevi AS 12349570 87607 18.12.2020 1-7/20-057-TI 293
OÜ Sindi Telekom 11185505 4500 15.12.2020 1-7/20-054-TI 15
Motoral OÜ 12024129 28711 16.12.2020 1-7/20-055-TI 101
OÜ Prodigi 11323723 1800 30.10.2020 1-7/20-031-TI 6
OÜ Prodigi 11323723 2100 19.11.2020 1-7/20-041-TI 7
OÜ Prodigi 11323723 7760 16.12.2020 1-7/20-056-TI 26
AS Kernel 10134411 68700 16.11.2020 1-7/20-038-TI 229
AS Kernel 10134411 27000 19.11.2020 1-7/20-042-TI 90
AS Kernel 10134411 26100 20.12.2020 1-7/20-060-TI 87
Tele2 Eesti AS 10069046 165246 21.12.2020 1-7/20-062-TI 551
Citynet OÜ 12814707 9900 19.11.2020 1-7/20-043-TI 33
Citynet OÜ 12814707 10200 28.12.2020 1-7/20-068-TI 34
Elisa Teleteenused AS 10069659 197949 12.12.2020 1-7/20-052-TI 660
Elisa Teleteenused AS 10069659 676698 21.12.2020 1-7/20-061-TI 2256
KOKKU 1 398 820,00 4670

Lairiba teine etapp on alanud. Meetmete tutvustamiseks korraldas TTJA koos MKM-iga 16.09.2020 veebiseminari.

Toimunud veebiseminari materjalid:

Elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmine
 

TTJA alustas 10.09.2020 avalduste vastuvõtmist sideettevõtetelt, kes soovivad osaleda lõppkasutajate liitumist toetavas meetmes.

Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit eurot ja selle rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“

Määruse seletuskiri:

Toetuse andmisel lähtutakse ka Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määrusest nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused 

Küsimused ja vastused meetme kohta (uuendatud 20.10.2020):

Avalduste vastuvõtu algatas TTJA peadirektor 10.09.2020 kirjaga nr 1- 9/20/0109/1798:

Toetusmeeteme programmis osalemiseks võetakse sideettevõtetelt avaldusi jooksvalt vastu, kuid tuleb arvestada, et lõppkasutaja toetuse avalduste esitamiseks on viimane tähtpäev 30.11.2020. Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid määruses nr 52 sätestatud viisil ja andmetega.

Peale seda, kui on esimene sideettevõte toetusprogrammi TTJA poolt kinnitatud, algab lõppkasutajatelt toetuse taotluste vastuvõtt. 

Toetuse taotluse vormi kavand on siin:

​Määruse lisa Excel kujul on alla laetav siit

Küsimuste korral palume pöörduda lairiba@ttja.ee.

Juurdepääsuvõrgu rajamiseks toetuse andmine


TTJA kuulutas 10.09.2020 välja konkursi leidmaks ettevõtted, kes hakkavad riikliku toetuse abil rajama elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teist etappi.

Taotluste avamine toimub 10.11.2020 kell 12.30 MS Teams keskkonnas. Koosoleku link saadetakse taotlejatele enne koosolekut.

Toetusmeetme kogumaht on 6 miljonit eurot ja selle rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“

Määruse seletuskiri:

Toetuse andmisel lähtutakse ka Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määrusest nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused“ 

Küsimused ja vastused meetme kohta (uuendatud 20.10.2020 ja 04.11.2020):

Konkursi algatas TTJA peadirektor käskkirjaga nr. 10.09.2020 nr 1-7/20-019-TI Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeeteme andmise konkursi läbiviimine“:

Konkursil osalemiseks võetakse ettevõtetelt taotlusi vastu kuni 09.11.2020. Taotluse võib esitada vabas vormis, kuid see tuleb esitada määruses nr 53 ja konkursi läbiviimise korras sätestatud viisil ja andmetega.

Määruse lisa Excel kujul on alla laetav siit

Küsimuste korral palume pöörduda lairiba@ttja.ee.

Avalik konsultatsioon järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme elluviimiseks ja kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmiseks lõppkasutajatele. 

Lõppenud

Vabariigi Valitsus on otsustanud eraldada 2020. aasta lisaeelarvest kokku 15 miljonit eurot, millest:

  • 6 miljonit eurot on ette nähtud investeeringutoetusega sideettevõtjatele järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude rajamiseks ja seeläbi liitumise võimaluste loomiseks turutõrkepiirkondades;
  • 9 miljonit eurot on ette nähtud lõppkasutajate toetamiseks juurdepääsuvõrkudega liitumiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas 08.05.2020 koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga avaliku konsultatsiooni, et kontrollida üle olemasolev info kiire interneti teenuste kättesaadavuse osas ning selgitada välja, millistesse piirkondadesse plaanivad sideettevõtted aasta 2023 lõpuks kiire interneti ehk vähemalt 30 Mbps allalaadimise kiirust võimaldavaid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke rajada. 

Kuu aega kestva avaliku konsultatsiooni tulemusena selgitatakse välja nn valged alad ehk kõik aadressid üle Eesti, kus praegu kiire internet puudub ja seda ei kavatseta ka aasta 2023 lõpuks rajada.

Konsultatsiooni käigus tutvustab MKM ka ühtlasi toetusmeetmete eelnõu kavandeid, mis on lisatud TTJA peadirektori kirjale.

Aadresside tabel

Küsimused ja tagasiside:

  • Valge ala väljaselgitamisega seotud küsimused ja tagasiside palume saata lairiba@ttja.ee.
  • Meetme määruste kavandite kohta palume tagasiside ja küsimused saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressile raigo.iling@mkm.ee.

Info olemasoleva taristu kohta, mida saab juurdepääsuvõrkude rajamiseks kasutada

Lähtudes TTJA peadirektori 08.05.2020 kirjast nr 1-9/20/0109/0967 „Avalik konsultatsioon kiirete lairibaühenduste arendamise toetusmeetmete teise etapi ettevalmistamiseks“, millega algas avalik konsultatsioon, ja millega muuhulgas sooviti saada infot olemasoleva taristu kohta, mida saab juurdepääsuvõrkude rajamiseks kasutada, esitasid sideettevõtted alljärgneva info:

Sideettevõtja Olemasoleva taristu andmed Taristule juurdepääsu andmise tingimused Kontaktandmed
Citynet OÜ Rae küla, Rae vald Väljastatakse päringuga e-posti aadressil info@citynet.ee info@citynet.ee
Eesti Andmesidevõrgu AS Ei oma internetkoju@eestiandmeside.ee
Elektrilevi OÜ Maa-ameti Geoportaal Elektrilevi tingimused (PDF) Oliver Ruus, e-post: oliver.ruus@elektrilevi.ee
Telia Eesti AS Maa-ameti Geoportaal Telia teh. tingimused info@telia.ee
AS Telset Väljastatakse päringuga e-posti aadressil telset@telset.ee Väljastatakse päringuga e-posti aadressil telset@telset.ee Tiit Kivilaid, tel. 657 1101; e-post: kivilaid@telset.ee
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus http://ela12.elasa.ee/elakaart/ https://www.elasa.ee/vork/ info@elasa.ee

Viimati uuendatud 24.11.2021