Tagatis

Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem. See tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad on kohustatud omama tagatist. Neil on kohustus hinnata tagatise piisavust ja vajadusel tagatist suurendada. Tagatis peab olema piisav reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel.

Pakettreisi ostmisel

Kui Sa hakkad pakettreisi ostma, kontrolli, et reisikorraldaja on esitanud majandustegevusteate ja omab tagatist. Eesti reisikorraldajaid saab kontrollida majandustegevuse registrist.   

Kui Sa ostad pakettreisi vahendaja kaudu, siis:

 • kui tegemist on Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisikorraldaja pakettreisiga, ei ole reisivahendajal majandustegevusteate esitamise ja tagatise omamise kohustust;
 • kui tegemist on Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisikorraldaja pakettreisiga, peab reisivahendaja olema esitanud majandustegevusteate ja omama tagatist;
 • kontrolli reisikorraldaja majandustegevusteatest, kas reisikorraldaja on andnud enda pakettreiside pakkumise ja müügi õiguse sellele reisivahendajale.

Seotud reisikorraldusteenuste ostmisel

Kui Sa hakkad seotud reisikorraldusteenuseid ostma, kontrolli, et seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja oleks esitanud majandustegevusteate ja omaks tagatist.

Tagatisest

Majandustegevusteate esitamise ja tagatise omamise kohustus on:

 • reisikorraldajal;
 • reisivahendajal, kes pakub ja müüb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtja koostatud pakettreise. Sellele reisivahendajale kehtivad reisikorraldajale ette nähtud nõudeid;
 • seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal.

Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem. See tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad on kohustatud omama tagatist. Neil on kohustus hinnata tagatise piisavust ja vajadusel tagatist suurendada. Tagatis peab olema piisav reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel.

Reisikorraldaja peab omama piisavat tagatist:

 • reisijate naasmiseks reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, kui pakettreisileping sisaldab reisijavedu;
 • reisijate majutamiseks kuni naasmiseni reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta;
 • tagastamaks reisijatele pakettreiside eest tasutud reisitasud;
 • tasumaks reisijatele lunastamata pakettreisi kinkekaartide eest.

Seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja peab omama piisavat tagatist:

 • tagastamaks reisijatele seotud reisikorraldusteenuste eest hõlbustavale ettevõtjale tasutud reisitasud;
 • reisijate naasmiseks reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, kui seotud reisikorraldusteenused hõlmavad reisijavedu ja hõlbustav ettevõtja on reisijaveo eest vastutav;
 • reisijate majutamiseks kuni naasmiseni reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, kui seotud reisikorraldusteenused hõlmavad reisijavedu ja hõlbustav ettevõtja on reisijaveo eest vastutav.

Teatud juhtudel reisikorraldajal ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal tagatise omamise kohustus puudub, olenevalt sellest, kas reisiteenused sisaldavad reisijavedu ja kuidas toimub reisiteenuste eest tasumine.

Related links

Reisimine

Viimati uuendatud 08.02.2021